Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Sprawy Stanu Cywilnego

Liczba odwiedzin kategorii: 4375

Nr. Nazwa pozycji
1 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
2 Sporządzenie i wydanie aktu urodzenia
3 Sporządzenie i wydanie aktu zgonu.
4 Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
5 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Załączniki.
6 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego i uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu. Załączniki.
7 Ślub konkordatowy
8 Ślub cywilny
9 Zmiana imienia i nazwiska