Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1331623 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9282 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5548 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5028 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6611 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5314 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4509 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 625 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 31270 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5444 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3665 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2757 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18126 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2865 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 648 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 520 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3600 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 550 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 495 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 465 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5262 
PRAWO LOKALNE Statut 3167 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3131 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6579 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2951 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 473 
PRAWO LOKALNE Podatki 3265 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4952 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3343 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2744 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 551 
GOSPODARKA Aktualności 4893 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3399 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2973 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 343 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1070 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1080 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 292 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1747 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6109 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6120 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11309 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 471 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 757 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1385 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 191 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2046 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3013 
GOSPODARKA Turystyka 2884 
GOSPODARKA Rolnictwo 3200 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3219 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2671 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 275 
GOSPODARKA Wnioski 288 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2438 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2773 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2813 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3212 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2888 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2563 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2927 
MOJA SPRAWA Podatki 3261 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2864 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2594 
MOJA SPRAWA Petycje 338 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 286 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 151 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 109 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 60 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 61 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 205 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 130 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 100 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 146 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 123 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 167 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 160 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 222 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 137 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 248 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 198 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 176 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 146 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 142 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 138 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 169 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 225 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 146 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 157 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 144 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 148 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 134 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 124 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 196 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 203 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 184 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 137 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 152 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 202 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 178 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 139 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 224 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 160 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 273 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 452 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 446 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 459 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 439 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 437 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 94 
ARCHIWUM Regulamin 252 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 154 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 40 
  Ilość odwiedzin: 1331623