Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy Stanu Cywilnego

Kategoria: Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji: Sporządzenie i wydanie aktu zgonu.
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej jest: sporządzenie aktu zgonu, pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.
Opłacie skarbowej podlega: kolejny odpis aktu zgonu-skrócony -22,00 zł, zupełny ? 33,00zł.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jodłowa w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Filia Jodłowa 03 8589 0006 0031 0970 0101 0011
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r. r. poz. 709/.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2021r. poz. 1923 z póź.zm./.
Miejsce załatwiania sprawy: Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu. Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki.
Dodatkowe informacje:

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.

Potrzebne dokumenty

    Karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia Dowód osobisty osoby zmarłej Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (do wglądu)