Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy Stanu Cywilnego

Kategoria: Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji: Sporządzenie i wydanie aktu urodzenia
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej jest sporządzenie aktu urodzenia, pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U z 2021r. Poz.709/.
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Stanu Cywilnego właściwy z miejscem urodzenia noworodka. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
Termin załatwienia: Akt zostanie sporządzony bez zbędnej zwłoki. Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia dokonywane jest zameldowanie nowo narodzonego dziecka, oraz wygeneruje dla dziecka PESEL.
Dodatkowe informacje:

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.

Potrzebne dokumenty

    Karta urodzenia - przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą Ważne dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu