Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy Stanu Cywilnego

Kategoria: Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego i uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu. Załączniki.
Opłata skarbowa: Opłacie skarbowej podlega: wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu /uzupełnieniu ? 39,00 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jodłowa w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Filia Jodłowa 03 8589 0006 0031 0970 0101 0011
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.u z 2021r. poz.709./,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2021,poz.1923)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w którym sporządzony został akt
Termin załatwienia: Czynność materialno-techniczna . Po złożeniu kompletu dokumentów
Tryb odwoławczy: do Wojewody Podkarpackiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Dodatkowe informacje:

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.

Potrzebne dokumenty

    Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego Dowód zapłaty opłaty skarbowej
    Ważny dowód osobisty do wglądu