MENU
INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY
GENEZA PROJEKTU
UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
PROMOCJA PROJEKTU
ZDJĘCIA
PPWOW
PPWOW 2009 rok
     KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY Drukuj... 

Krótka charakterystyka gminy

Gmina Jodłowa położona jest w północno–zachodniej części Województwa Podkarpackiego, w Powiecie Dębickim, w obrębie Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy zajmuje powierzchnię ok. 60 km2. Administracyjnie w skład gminy wchodzi 7 sołectw: Jodłowa Dolna, Jodłowa Górna, Jodłowa Wisowa, Dęborzyn, Dębowa, Dzwonowa i Zagórze. Gmina Jodłowa liczy ok. 5,5 tys. mieszkańców. Na uwagę zasługują walory turystyczne gminy, położonej na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i Obszaru Chronionego Pogórza Ciężkowickiego . Brak większych zakładów przemysłowych i czyste powietrze stwarzają warunki do rekreacji i wypoczynku. W sąsiedztwie gminy przebiega droga krajowa nr 4 relacji Kraków – Rzeszów. Gmina Jodłowa jest typową gminą rolniczą, z występującym rozdrobnieniem agrarnym. Działalność gospodarczą prowadzi ok. 170 podmiotów gospodarczych, z dominacją jednoosobowych firm. Na terenie gminy nie działają żadne przedsiębiorstwa państwowe, ani zagraniczneOsoba publikująca:
Data publikacji: