MENU
INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY
GENEZA PROJEKTU
UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
PROMOCJA PROJEKTU
ZDJĘCIA
PPWOW
PPWOW 2009 rok
     GENEZA PROJEKTU Drukuj... 

Usługi medyczne dla mieszkańców z terenu Gminy Jodłowa w chwili obecnej prowadzone są w budynku wielofunkcyjnym, w którym oprócz ośrodka zdrowia swoje pomieszczenia mają Poczta i Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa. Samorząd zdając sobie sprawę z konieczności dostosowania do dnia 30.06.2005 r. opieki zdrowotnej na terenie Gminy Jodłowa do przepisów wspólnotowych podjął w 2003 roku decyzję o budowie nowego ośrodka zdrowia. Brak jakichkolwiek działań groził zamknięciem ośrodka lub poddaniem całego budynku wielofunkcyjnego bardzo kosztownemu remontowi, nieadekwatnemu w stosunku do funkcji, które spełnia poza opieką medyczną .W 2004 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu ochrony zdrowia. Nowy budynek zlokalizowano w miejscu w którym istniał pierwotny budynek ośrodka zdrowia , poddany rozbiórce w roku ... ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną. Drugim czynnikiem mającym wpływ na powstanie projektu była konieczność podniesienia jakości usług medycznych oraz udostępnienie w Jodłowej rehabilitacji ruchowej, dostępnej dotychczas w odległym Szpitalu Powiatowym w Dębicy. Dodatkowym impulsem dla samorządu był fakt, iż w sołectwach nie istnieją inne przychodnie zdrowia czy chociaż punkty lekarskie.Osoba publikująca:
Data publikacji: