MENU
INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY
GENEZA PROJEKTU
UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
PROMOCJA PROJEKTU
ZDJĘCIA
PPWOW
PPWOW 2009 rok
     PROMOCJA PROJEKTU Drukuj... 

Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.18/III/3.5.2/13/05/U/19/06 o dofinansowanie projektu pn. "Budowa publicznego obiektu ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz podręcznikiem procedur wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego po podpisaniu umowy Beneficjent przystąpił do działań mających na celu promocję projektu. Obok powstającego budynku w ramach w/w projektu ustawiona została tablica informacyjna, zawierająca informacje o źródłach współfinansowania projektu. Po zakończeniu realizacji projektu zostanie ona zastąpiona tablicą pamiątkową. Zamówiono również wydruk papieru zawierający logo Unii Europejskiej i logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na potrzeby korespondencji w ramach projektu. Powstanie niniejszej strony internetowej jest kolejnym działaniem promocyjnym. Dzięki niej Beneficjent ma możliwość informowania zainteresowanych o postępie w realizacji przedmiotowego projektu.

W ramach działań promocyjnych przewidziano dodatkowo wydruk broszurek informacyjnych oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.Osoba publikująca:
Data publikacji: