MENU
INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY
GENEZA PROJEKTU
UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
PROMOCJA PROJEKTU
ZDJĘCIA
PPWOW
PPWOW 2009 rok
     PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU Drukuj... 

Przebieg  realizacji

 

 

Realizację projektu pn."Budowa publicznego obiektu ochrony zdrowia i rehabilitacji 

w Jodowej" rozpoczęto w 2004 r. na podstawie pozwolenia na budowę znak:AB.III.7351-46/2003 z dnia 03.02.2004r. Ze względu na wielkość inwestycji i zakres prac, całość projektu  podzielono na cztery etapy robót.

 

Etap I tj: Wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji

Prace rozpoczęto 15 maja 2004r. Wykonano między innymi roboty ziemne i fundamentowe oraz ściany zewnętrzne i stropy. Wykonano też konstrukcję dachową wraz z przykryciem dachu. Wykonawcą tego etapu robót był Zakład Budowlano -Montażowy Edward Zborowski z Dębicy.

Prace zostały odebrane protokołem odbioru dnia 14 grudnia 2004r.

 

Etap II tj: Wykonanie I części wykończeniowej budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji 

Prace rozpoczęto 08.02.2005r. W zakresie prac tego etapu ujęto:

-        roboty budowlane wykończeniowe

-        roboty instalacji elektrycznej , co. i gaz

-        kanalizację zewnętrzną.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane- Usługowo- Handlowe Józef Firmuga z Tarnowa. Prace zostały odebrane protokołem odbioru dnia 19.09.2005r.

 

Etap III tj: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych do stanu surowego zamkniętego

Prace rozpoczęto 16.09.2005r. Wykonano roboty budowlane wewnętrzne, wykończeniowe w obiekcie ochrony zdrowia i rehabilitacji. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano -Montażowy Edward Zborowski z Dębicy. Prace zostały odebrane protokołem odbioru dnia 23 grudnia 2005.

 

Etap IV tj: Wykonanie robót budowlanych instalacyjnych wykończeniowych rozpoczęto 05.06.2006r.Wykonano między innymi następujące prace:

-        elewację budynku,

-        zagospodarowanie terenu,

-        instalację wod-kan i co ( biały montaż)

-        instalację elektryczną 

Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany DACH -TYNK z Siepietnicy. Prace zostały odebrane protokołem odbioru dnia  20.09.2006r.

 

Na podstawie dodatkowych umów i zleceń wykonano ponadto przyłącz energetyczny i gazowy  do przedmiotowego budynku oraz studnię głębinową. Obiekt również wyposażono w meble i akcesoria łazienkowe.Osoba publikująca:
Data publikacji:Załączniki:

 1. Etap I
 2. Etap II
 3. Etap III
 4. Etap IV