MENU
INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY
GENEZA PROJEKTU
UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
PROMOCJA PROJEKTU
ZDJĘCIA
PPWOW
PPWOW 2009 rok
     GMINA JODŁOWA
Budowa publicznego obiektu ochrony zdrowia
i rehabilitacji w Jodłowej
INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO