Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Ochrona Środowiska

Liczba odwiedzin kategorii: 4597
Sprawy możliwe do załatwienia w urzędzie
Nr. Nazwa pozycji
1 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2021 rok
2 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2019 rok
3 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2019 rok - aktualizacja
4 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2020 rok
5 Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
6 Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
7 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
8 Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
9 Rejestr działalności regulowanej
10 Osiągnięte poziomy recyklingu
11 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2014 rok
12 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2015 rok
13 Informacja o podmiotach odbierających odpady
14 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2016 rok
15 Informacja dotycząca opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
16 Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenia usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
17 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jodłowa za 2017 rok
18 Taryfy
19 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2018 rok
20 Projekt aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa"