Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ochrona Środowiska

Kategoria: Ochrona Środowiska
Nazwa pozycji: Osiągnięte poziomy recyklingu
Dodatkowe informacje: Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ROK 2012 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) Gmina Jodłowa 35,10 % 42,60 % Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 39-225 Jodłowa I kw. 100,28 % II kw. 77,49 % III kw.10,41 % IV kw.138,95 % 0,00 % Trans- Formers Karpatia Sp. z o. o. ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów Nie świadczył usług w 2012 roku Ślusarstwo Produkcja- Handel -Usługi, W. Radzik 39- 218 Straszęcin 9A Nie świadczył usług w 2012 roku Produkcja Handel Usługi EKOMAX ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło Nie świadczył usług w 2012 roku Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica Nie świadczył usług w 2012 roku Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s. c. ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz Nie świadczył usług w 2012 roku Wymagany do osiągnięcia w 2012 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ? 10. Wymagany do osiągnięcia w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ? 75.