Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ochrona Środowiska

Kategoria: Ochrona Środowiska
Nazwa pozycji: Informacja dotycząca opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok.nr 7
Dodatkowe informacje: Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Chmielowska
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula