Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Ochrona Środowiska

Liczba odwiedzin kategorii: 5533
Sprawy możliwe do załatwienia w urzędzie
Nr. Nazwa pozycji
1 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2022 rok
2 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2021 rok
3 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2020 rok
4 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2019 rok
5 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2019 rok - aktualizacja
6 Rejestr działalności regulowanej
7 Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
8 Osiągnięte poziomy recyklingu
9 Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
10 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2014 rok
11 Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
12 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2015 rok
13 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
14 Informacja o podmiotach odbierających odpady
15 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2016 rok
16 Informacja dotycząca opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
17 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jodłowa za 2017 rok
18 Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenia usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
19 Taryfy
20 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2018 rok
21 Projekt aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa"