Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Ewidencja ludności

Liczba odwiedzin kategorii: 4607
Sprawy możliwe do załatwienia w urzędzie
Nr. Nazwa pozycji
1 Wydanie dowodu osobistego.
2 Zgłoszenie pobytu stałego.
3 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
4 Zgłoszenie pobytu czasowego
5 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
6 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
7 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby odpowiedzialne

mgr Danuta Kaczka

Stanowisko: Zastępca Kierwnika USC

Tel: 14 630 20 10

14 683 30 53 w. 110