Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Ewidencja ludności
 
Kategoria Ewidencja ludności
Nazwa pozycji Zgłoszenie pobytu czasowego
Potrzebne dokumenty
Zgłoszenie pobytu czasowego  
Opłaty skarbowe
Opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17.00 zł
Podstawa prawna
ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności / Dz. U. z 2015 r poz.388 /
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 4 osobiście lub przez pełnomocnika
Termin załatwienia
pozytywnie w dniu zgłoszenia
Dodatkowe informacje
Jeżeli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące ? zamelduj się tam na pobyt czasowy.
Każdy , kto ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce , powinien pamiętać o tym, że jest obowiązek meldunkowy. Obowiązek meldunkowy polega na :
  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego,
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego oraz wymeldowaniu z miejsca pobytu czasowego,
  • zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy.
Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Osoba , która dokonuje zameldowania na pobyt czasowy i chce otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy składa wniosek w urzędzie o wydanie tego zaświadczenia.
Formularz " zgłoszenie pobytu czasowego " można pobrać w Urzędzie Gminy Jodłowa.
Więcej informacji na stronie internetowej ? obywatel.gov.pl
Potrzebne dokumenty
- formularz "zgłoszenia pobytu czasowego " ? wypełniony , podpisany
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu do wglądu
- dowód osobisty lub ważny paszport

Osoba odpowiedzialna za treść: Daniela Kaczka
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.

 
  Ilość odwiedzin: 1789754