Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2005-02-11
Zarządzenie Nr 2/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2005-02-11
Zarządzenie Nr 3/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2005-02-15
Zarządzenie Nr 4/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2005-02-15
Zarządzenie Nr 5/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-03-03
Zarządzenie Nr 6/05 Wójta Gminy Jodłowa 2005-03-17
Zarządzenie Nr 7/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2005-03-16
Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2004 rok 2005-03-24
Zarządzenie Nr 9/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005 r. 2005-03-17
Zarządzenie Nr 10/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2005-03-17
Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-05-19
Zarządzenie Nr 12/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-05-24
Zarządzenie Nr 13/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok 2005-05-24
Zarządzenie Nr 14/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-05-24
Zarządzenie Nr 15/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-05-24
Zarządzenie Nr 16/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2005-05-24
Zarządzenie Nr 17/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 maja 2005 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne 2005-05-24
Zarządzenie Nr 18/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2005-06-01
Zarządzenia Nr 19/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-07-04
Zarządzenie Nr 20/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 czerwca 2005 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości pod gminne targowisko 2005-07-04
Zarządzenie Nr 21/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2004 rok. 2005-07-13
Zarządzenia Nr 22/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki 2005-07-14
Zarządzenie Nr 23/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia planów finansowo - rzeczowych sołectw Gminy Jodłowa na 2005 rok 2005-07-14
Zarządzenia Nr 24/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2005-07-14
Zarządzenie Nr 25/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-08-04
Zarządzenie Nr 26/05 Wójta Gminy Jodlowa z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok. 2005-08-04
Zarządzenie Nr 27/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2005-08-04
Zarządzenie Nr 28/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania dyrektora gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej 2005-08-17
Zarządzenie Nr 29/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2005-08-17
Zarządzenie Nr 30/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2005-08-23
Zarządzenie Nr 31/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2005 roku. 2005-08-25
Zarządzenie Nr 32/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2005-09-05
Zarządzenie Nr 33/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-09-05
Zarządzenie Nr 34/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok. 2005-09-28
Zarządzenie Nr 35/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 sierpnia 2005 r. w w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok przez gminne jednostki budżetowe, zakład budżetowy i instytucję kultury 2005-09-28
Zarządzenie Nr 36/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o.dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2005-10-03
Zarządzenie Nr 37/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2005-10-03
Zarządzenie Nr 38/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 2005-10-03
Zarządzenie Nr 39/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2005-10-03
Zarządzenia Nr 40/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. uchylające zarządzenia Wójta Gminy Jodłowa 2005-10-03
Zarządzenie Nr 41/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego 2005-10-03
Zarządzenie Nr 42/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi GOPS w Jodłowej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych.... 2005-10-05
Zarządzenie Nr 43/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego,stanowiącego mienie komunalne. 2005-10-05
Zarządzenie Nr 44/05Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok 2005-10-18
Zarządzenie Nr 45/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2005-10-18
Zarządzenie Nr 46/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne. 2005-10-18
Zarządzenie Nr 47/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok 2005-10-18
Zarządzenie Nr 48/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2005-10-19
Zarządzenie Nr 49/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 październik 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok 2005-10-19
Zarządzenie Nr 50/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-11-28
Zarządzenie Nr 51/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok. 2005-11-28
Zarządzenie Nr 52/05 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 października 2005 r. w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania 2005-11-28
Zarządzenie Nr 53/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-11-28
Zarządzenie Nr 54/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2005-11-29
Zarządzenie Nr 55/05 Wojta Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2005 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2005-11-29
Zarządzenie Nr 56/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie projektu budżetu gminy Jodłowa na 2006 rok 2005-11-29
Zarządzenie Nr 57/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2005-11-30
Zarządzenie Nr 58/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok 2005-12-06
Zarządzenie Nr 59/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-01-31
Zarządzenie Nr 60/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady GminyZarządzenie Nr 60/05 2006-01-31
Zarzadzenie Nr 61/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok 2006-01-31
Zarządzenie Nr 62/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy 2006-02-01
Zarządzenie Nr 63/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego (gabinetu stomatologicznego wraz ze sprzętem) znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2006-02-01
Zarządzenie Nr 64/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-02-01
Zarzadzenie Nr 65/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2006-02-02
Zarządzenie Nr 66/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2006-02-02
Zarządzenie 67/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Jodłowa na2006 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawam 2006-02-02
Zarządzenie Nr 68/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok 2006-02-02
Zarządzenie Nr 69/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie oddania w użyczenie działki mienia komunalnego oraz lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne 2006-02-02


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2005-04-21