Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018)

Drukuj

W oświadczeniach majątkowych znajduje się część niejawna została ona wyłącznona na podstawie przepisu art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40/