Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2012 rok

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego Budowa wodociągów w gminie Jodłowa - etap I 2012-12-31
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn "przebudowa sieci napowietrznej 15kV w relacji GPZ Dzwonowa - Brzostek na linię kablową na terenie gmin Pilzno, Jodłowa, Brzostek" 2012-12-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn "przebudowa sieci napowietrznej 15kV w relacji GPZ Dzwonowan - Brzostek na linię kablową na terenie gmin Pilno, Jodłowa, Brzostek" 2012-12-28
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o naborze projektów służących rozwojowi sportu 2012-12-11
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:„ budowie wodociągów w gminie Jodłowa – etap I dla wsi: DĘBORZYN, DZWONOWA, ZAGÓRZE, JODŁOWA ( sołectwo JODŁOWA DOLNA – część) 2012-12-06
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2012-11-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwa: Budowa wodociągów w gminie Jodłowa – etap I dla wsi: DĘBORZYN, DZWONOWA, ZAGÓRZE, JODŁOWA ( sołectwo JODŁOWA DOLNA – część) 2012-11-15
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-11-02
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09.10.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2012-10-11
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego 2012-09-10
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego 2012-09-10
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z mienia komunalnego 2012-07-20
  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w roku 2012 2012-06-26
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o sprzedaży samochodu ciężarowego pożarniczego stanowiącego własność gminy Jodłowa 2012-06-25
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2012-06-01
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku 2012-05-25
  Ogłoszenie o rokowaniach 2012-05-14
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-04-30
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o sprzedaży samochodu ciężarowego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Jodłowa 2012-04-24
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2012-04-24
  Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wraz z uzasadnieniem i załącznikami 2012-04-18
  Ogłoszenie wyników konsultacji 2012-04-17
  Ogłoszenie o terminie przeprowadzenia konsultacji w sprawie wprowadzenia zmian w rocznym programi współpracy z organizacjami pozarządowymi... 2012-04-02
  Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Remizy OSP w Jodłowej nr 891 stanowiącego własność Gminy Jodłowa 2012-03-26
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o sprzedaży samochodu ciężarowego pożarniczego stanowiącego własność gminy Jodłowa 2012-03-19
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-03-16
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2012-08-28
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o terminie konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... 2012-09-28
  Informacja o wyniku przeprowadzonej konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 2012-10-09