Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 02.01.2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2013-07-09
Zarządzenie Nr 2/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2013-07-09
Zarządzenie Nr 4/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2013-07-09
Zarządzenie Nr 5/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2013-07-09
Zarządzenie Nr 6/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07 lutego 2013r. dotyczące wyboru projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa i ustalenia wysokości dotacji 2013-07-09
Zarządzenie Nr 7/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 luty 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 r. 2013-07-09
Zarządzenie Nr 8/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 luty 2013r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur 2013-07-09
Zarządzenie Nr 9/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-07-10
Zarządzenie Nr 10/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenie procedury dokonywania oceny pracy dyrektora placówki oświatowej 2013-07-10
Zarządzenie Nr 11/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-07-10
Zarządzenie Nr 12/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013r. 2013-07-10
Zarządzenie Nr 13/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2013-07-10
Zarządzenie Nr 14/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2012 rok 2013-07-10
Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2012r. 2013-07-10
Zarządzenie Nr 16/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-07-10
Zarządzenie Nr 17/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie oddania w użyczenia nieruchomości 2013-07-10
Zarządzenie Nr 18/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-07-10
Zarządzenie Nr 19/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2013-07-10
Zarządzenie Nr 20/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu 2013-07-10
Zarządzenie Nr 21/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-07-10
Zarządzenie Nr 22/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego 2013-07-10
Zarządzenie Nr 23/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2013-07-10
Zarządzenie Nr 24/13 Wójta Gminy Jodłowa Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Jodłowa 2013-07-10
Zarządzenie Nr 25/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wniosków mieszkańców o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki nr KIK/66 w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 2013-07-10
Zarządzenie Nr 26/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 kwietnia 2013 w sprawie przełożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-07-10
Zarządzenie Nr 27/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 kwietania 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2013-07-10
Zarządzenie Nr 28/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 kwietania 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2013r. 2013-07-10
Zarządzenie Nr 29/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 kwietania 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2013r. 2013-07-10
Zarządzenie Nr 30/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 kwietania 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2013r. 2013-07-10
Zarządzenie Nr 31/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 kwietania 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2013r. 2013-07-10
Zarządzenie Nr 32/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 kwietania 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dębowa na 2013r. 2013-07-11
Zarządzenie Nr 33/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 kwietania 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2013r. 2013-07-11
Zarządzenie Nr 34/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 kwietania 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Zagórze na 2013r. 2013-07-11
Zarządzenie Nr 35/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietania 2013 r. w sprawie nadanie numeacji przystankom komunkacyjnym usytuowanym na terenie gminy Jodłowa 2013-07-11
Zarządzenie Nr 36/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2013-07-11
Zarządzenie Nr 37/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na sprzedaż samochodu pożarniczego 2013-07-11
Zarządzenie Nr 38/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-07-11
Zarządzenie Nr 39/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 69 w Jodłowej stanowiącym mienie komunalne 2013-07-11
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 maja 2013 r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej, Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2013-07-15
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 maja 2013 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej, Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2013-07-15
Zarządzenie Nr 42/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2012 rok 2013-07-15
Zarządzenie Nr 43/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jodłowa oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2013-07-15
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów w Zespole Szkół Nr 1 w Jodłowej, Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej i Szkole Podstawowej w Dęborzynie oraz wyznaczenia terminu konkursu 2013-07-15
Zarządzenie Nr 45/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2013 rok 2013-07-15
Zarządzenie Nr 46/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 r. 2013-07-15
Zarządzenie Nr 47/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2012 r. 2013-07-15
Zarządzenie Nr 48/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 03 czerwca 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2013-07-15
Zarządzenie Nr 49/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia lokalu użytkowego 2013-07-15
Zarządzenie Nr 50/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 czerwca 2013r. w sprwie przedłożenia projktów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-07-15
Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.06.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dębowa na 2013 r. 2013-07-15
Zarządzenie Nr 52/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 czerwca 2013r. w sprwie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania inicjatyw na rzecz seniorów w ramach integracjii międzypokoleniowej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa 2013-07-15
Zarządzenie Nr 54/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2013-07-16
Zarządzenie Nr 55/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2013-07-16
Zarządzenie Nr 56/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2013-07-16
Zarządzenie Nr 57/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej 2013-07-16
Zarządzenie Nr 58/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2013-07-16
Zarządzenie Nr 59/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 czerwca 2013roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-07-16
Zarządzenie Nr 60/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok 2013-07-16
Zarządzenie Nr 61/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. w następujących zakresach: upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, wspierania inicjatyw na rzecz seniorów w ramach integracji międzypokoleniowej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa 2013-07-16
Zarządzenie Nr 62/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.07.2013r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2013 rok 2013-07-16
Zarządzenie Nr 63/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-16
Zarządzenie Nr 64/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe w gminie Jodłowa 2013-07-16
Zarządzenie Nr 65/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2013 roku 2013-09-06
Zarządzenie Nr 67/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-09-06
Zarządzenie Nr 68/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-09-02
Zarządzenie Nr 69/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2013-09-06
Zarządzenie Nr 70/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 sierpnia 2013r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne z przeznaczeniem na lokal mieszkalny 2013-09-06
Zarządzenie Nr 71/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 sierpnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2013-09-06
Zadzenie Nr 72/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.08.2013r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2013 rok 2014-01-13
Zarządzenie Nr 73/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2013 roku 2013-08-28
Zarządzenie Nr 74/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2013-09-06
Zarządzenie Nr 75/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2013-09-06
Zarządzenie Nr 76/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-09-06
Zarządzenie Nr 77/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23.08.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2013 r. 2013-12-11
Zarządzenie Nr 78/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013r. 2013-12-11
Zarządzenie Nr 79/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2014-01-13
Zarządzenie Nr 80/13Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 września 2013r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej 2013-09-06
Zarządzenie Nr 81/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 03.09.2013r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2013r. 2013-12-11
Zarządzenie Nr 82/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013r. 2013-12-11
Zarządzenie Nr 83/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 października 2013r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2013-12-11
Zarządzenie Nr 85/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 października 2013 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2013-12-11
Zarządzenie Nr 86/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2013r w sprawie wprowadzenia Procedur wyłonienia wykonawców przy udzieleniu zamówień publicznych, w ramach projektu pn: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami toworzyszącymi w Gminie Jodłowa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 2013-12-11
Zarządzenie Nr 87/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2013 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Jodłowa 2013-12-11
Zarządzenie Nr 88/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-12-11
Zarządzenie Nr 89/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 października 2013r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2013-12-11
Zarządzenie Nr 90/13 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Jodłowa 2013-12-11
Zarządzenie Nr 91/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2013-12-11
Zarządzenie Nr 92/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2013-12-11
Zarządzenie Nr 93/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-12-11
Zarządzenie Nr 94/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 listopada 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2013-12-12
Zarządzenie Nr 95/13 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2013-12-12
Zarządzenie Nr 96/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2013-12-12
Zarządzenie Nr 97/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07.11.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2013 rok 2013-12-12
Zarządzenie Nr 98/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2014 r. 2013-12-12
Zarządzenie Nr 99/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2013-12-12
Zarzadzenie Nr 100/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-12-12
Zrządzenie Nr 101/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2013-12-12
Zarządzenie Nr 102/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-12-12
Zarządzenie Nr 103/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 grudnia 2013r. w sprawie oddania w użyczenie działki mienia komunalnego oraz lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne 2013-12-12
Zarządzenie Nr 104/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2014-01-13
Zarządzenie Nr 105/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2014-01-13
Zarządzenie Nr 106/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2014-01-13
Zarządzenie Nr 107/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2014-01-13
Zarządzenie Nr 108/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego (gabinetu stomatologicznego wraz ze sprzętem) znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehablilitacji w Jodłowej 2014-01-13
Zarządzenie Nr 109/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2014-01-13
Zarządzenie Nr 110/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2014-01-13
Zarządzenie Nr 111/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2014-01-13
Zarządzenie Nr 112/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2014-01-13
Zarządzenie Nr 113/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2014-01-13
Zarządzenie Nr 114/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2014-01-13
Zarządzenie Nr 115/13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-01-13
Zarządzenie Nr 116/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2014-01-13
Zarządzenie Nr 117/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Jodłowa 2014-01-15
Zarządzenie Nr 118/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jodłowa 2014-01-15
Zarządzenie Nr 119/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprwie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jodłowa oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2014-01-15
Zarządzenie Nr 120/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2016-05-18


  Ilość odwiedzin: 2768419