Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XV/1/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 stycznia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2020-01-10
Uchwała Nr XV/2/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-01-10
Uchwała Nr XVI/3/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej z oddziałem przedszkolnym 2020-01-31
Uchwała Nr XVI/4/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im.Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej z oddziałem przedszkolnym 2020-01-31
Uchwała Nr XVI/5/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dęborzynie z oddziałem przedszkolnym 2020-01-31
Uchwała Nr XVII/6/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jodłowa Dolna 2020-03-06
Uchwała Nr XVII/7/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jodłowa Górna 2020-03-06
Uchwała Nr XVII/8/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jodłowa Wisowa 2020-03-06
Uchwała Nr XVII/9/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębowa 2020-03-06
Uchwała Nr XVII/10/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dęborzyn 2020-03-06
Uchwała Nr XVII/11/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dzwonowa 2020-03-06
Uchwała Nr XVII/12/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zagórze 2020-03-06
Uchwała Nr XVII/13/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2020-03-06
Uchwała Nr XVII/14/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa 2020-03-06
Uchwała Nr XVII/15/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-03-06
Uchwała Nr XVII/16/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jodłowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 2020-03-06
Uchwała Nr XVII/17/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2020 2020-03-06
Uchwała Nr XVIII/18/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 kwietnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-04-28
Uchwała Nr XVIII/19/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie przekształcenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 2020-04-28
Uchwała Nr XVIII/20/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok. 2020-04-28
Uchwała Nr XVIII/21/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 2020-04-28
Uchwała Nr XVIII/2/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dęborzynie z oddziałem przedszkolnym 2020-05-05
Uchwała Ny XX/32/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jodłowa 2020-06-12


  Ilość odwiedzin: 1933883