Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi 2022

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jodłowa etap I dla wsi Dzwonowa, Zagórze, Dęborzyn, Jodłowa. 2023-02-23
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych budynków, miejsc użyteczności publicznej w tym przystanków autobusowych wraz z ich sprzątaniem 2023-02-03
Informacja o wyborze ofert zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jodłowa etap I dla wsi Dzwonowa, Zagórze, Dęborzyn, Jodłowa. 2023-01-26
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn. Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2023-01-18
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jodłowa w 2023 r. 2023-01-05
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych budynków, miejsc użyteczności publicznej w tym przystanków autobusowych wraz z ich sprzątaniem 2022-12-28
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 r. 2022-12-27
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2022-12-22
Informacja o unieważnieniu postępowania zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 106515R Podlesie w km 1+220-1+420 w miejscowości Jodłowa 2022-12-20
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jodłowa etap I dla wsi Dzwonowa, Zagórze, Dęborzyn, Jodłowa. 2022-12-16
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jodłowa w 2023 r. 2022-12-15
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie pn. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 r. 2022-12-09
Ogłoszenie o zamówieniu zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 106515R Podlesie w km 1+220-1+420 w miejscowości Jodłowa 2022-11-23
Ogłoszenie o wyniku postępowania (podpisanie umowy) zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o nr dz. ewid. 478, 477/1 w miejscowości Dęborzyn, remont drogi gminnej 106502R 2022-11-21
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 r. 2022-11-16
Informacja o wyniku postępowania zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o nr dz. ewid. 478, 477/1 w miejscowości Dęborzyn, remont drogi gminnej 106502R 2022-11-09
Ogłoszenie o wyniku postępowania (podpisanie umowy) dla części 1 i 2 postępowania na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Jodłowa w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa 2022-11-08
Ogłoszenie o wyniku postępowania (podpisanie umowy) dla części 1 i 2 na zadanie pn. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Jodłowej w ramach projektu systemowego Cyfrowa Gmina 2022-11-04
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zadania pn Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Jodłowa 2022-10-26
Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części 2 postępowania na zadanie pn. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Jodłowej w ramach projektu systemowego Cyfrowa Gmina 2022-10-26
Informacja o wyniku postępowania dla części 1 i 2 postępowania na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Jodłowa w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa 2022-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o nr dz. ewid. 478, 477/1 w miejscowości Dęborzyn, remont drogi gminnej 106502R 2022-10-12
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla części 1 i 2 na zadanie pn. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Jodłowej w ramach projektu systemowego Cyfrowa Gmina 2022-10-11
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zadanie pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Jodłowa 2022-10-05
Ogłoszenie o zamówieniu zadanie pn.Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu 2022-09-26
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Jodłowa w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa 2022-09-08
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla części 1, 2 i 3 na zadanie pn. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Jodłowej w ramach projektu systemowego Cyfrowa Gmina 2022-08-30
Zawiadomienie o wyniku postępowania dla części 1,2 i 3 postępowanie na zadanie pn. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Jodłowej w ramach projektu systemowego Cyfrowa Gmina 2022-08-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jodłowa 2022-08-05
Ogłoszenie o zamówieniu zadanie pn. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Jodłowej w ramach projektu systemowego Cyfrowa Gmina 2022-07-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po dokonaniu ponownej oceny ofert dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jodłowa 2022-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jodłowa 2022-05-30
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Letnie utrzymanie dróg 2022-05-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po dokonaniu ponownej oceny ofert dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jodłowa 2022-05-06
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej oraz bitumicznej na terenie Gminy Jodłowa 2022-04-29
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jodłowa 2022-04-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jodłowa 2022-04-22
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dla zadania pn. Letnie utrzymanie dróg 2022-04-13
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej oraz bitumicznej na terenie Gminy Jodłowa 2022-04-07
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jodłowa 2022-02-14