Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2024 rok

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09.01.2024r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa - piłka nożna osoby pełnoletnie - w 2024 roku 2024-01-09
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego 2024-01-12
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Jodłowa dzieci w 2024 roku (piłka nożna) 2024-01-15
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 17 stycznia 2024r. znak: GP.6730.38.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-01-18
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2024-01-19
  Zawiadomienia Starosty Dębickiego znak GN.6820.1.2024.BKR o wszczęciu postępowania administracyjnego 2024-01-29
  Decyzja Starosty Dębickiego znak: GN.6820.1.2024.BKR o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jodłowa Gmina Jodłowa 2024-02-19
  OFERTA Stowarzyszenia Jodłowskiej Akademii Piłkarskiej Diament - TRYB UPROSZCZONY 2024-02-20
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2024-03-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2024-03-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2024-03-27
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.442.2.2024.AW.6 z dnia 26 kwietnia 2024r. 2024-04-29
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10.05.2024r. o I otwartym konkursie ofert w 2024r. na realizację zadań publicznych w zakresie Ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2024-05-10
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 maja 2024r. 2024-05-20
  Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Roboty konserwatorskie przy kościele pw. św. Stanisława BM w Jodłowej 2024-05-29
  Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Zabezpieczenie fundamentów i ścian oraz naprawa konstrukcji frontowej fasady kościoła pw. Św. Mikołaja w Jodłowej 2024-06-11
  Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Roboty konserwatorskie przy kościele pw. św. Stanisława BM w Jodłowej - 04.07.2024 2024-07-04
  Ogłoszenie o II Otwartym Konkursie Ofert w 2024r. na realizację zadań publicznych w zakresie Wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2024-07-05