Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2022 rok

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie znak: MKOŚ.6220.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15.02.2022 2022-02-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 02.03.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-03-03
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-03-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21.03.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-03-21
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21.03.2022r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-21
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.1.2022 z dnia 22.03.2022r. 2022-03-25
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.9.2020 z dnia 28.03.2022r. 2022-04-05
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 04.04.2022r. 2022-04-06
  Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi pożytku publicznego na rok 2022 2022-04-06
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.04.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-04-08
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak MKOŚ.6220.9.2020 z dnia 12.04.2022 2022-04-13
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 11.04.2022r. 2022-04-15
  Obwieszczenie o opracowaniu Strategia Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2021-2030 2022-04-21
  Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert w 2022r. na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-04-22
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2022-04-22
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20.04.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-04-22
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.04.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-04-22
  Ogłoszenie II Otwartego konkursu ofert w 2022r. na realizację zadań publicznych w zakresie: profilaktyki i promocji zdrowia oraz upowszechniania turystyki - turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 2022-04-22
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21.04.2022r. 2022-04-27
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.04.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-04-27
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego znak: GN.6820.3.2022.AK z dnia 25.04.2022 2022-04-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06.05.2022r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-05-06
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10.05.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-05-10
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.05.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-05-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.05.2022r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-05-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24.05.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydłużenie ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-05-24
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.05.2022r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-05-26
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 26.05.2022r. 2022-05-27
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06.06.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-06-13
  Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DORZECZE WISŁOKI NA LATA 2022-2030 2022-06-15
  Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-06-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21.06.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-06-21
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2022-06-29
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 30.06.2022r. 2022-07-01
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 30.06.2022r. 2022-07-01
  Decyzja Burmistrza Brzostku z dnia 30.06.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-07-01
  Ogłoszenie III Otwartego Konkursu Ofert w 2022r. na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania turystyki i krajoznawstwa 2022-07-07
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2022-07-07
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.07.2022r. o wydaniu postanowienia w sprawie wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-07-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11.07.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-07-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.07.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-07-19
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15.07.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-07-19
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.07.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-07-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.07.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-07-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.07.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-07-28
  Postanowienie Starosty Dębickiego znak: GE.644.53.2022 z dnia 27.07.2022 2022-07-29
  Postanowienie Starosty Dębickiego znak: GE.644.50.2022 z dnia 27.07.2022 2022-07-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.07.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-07-29
  Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2022-08-05
  Decyzja Dyrektora RZGW w Rzeszowie zatwierdzająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Jodłowa 2022-08-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.6.2022 z dnia 12.08.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-08-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.8.2022 z dnia 12.08.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-08-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.9.2022 z dnia 12.08.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-08-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.13.2022 z dnia 12.08.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-08-12
  Ogłoszenie IV Otwartego Konkursu Ofert w 2022r. na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2022-08-18
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2022-08-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6220.6.2022 z dnia 18.08.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-08-18
  Informacja PGW Wody Polskie z dnia 19.08.2022r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 2022-08-22
  Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2030 2022-08-24
  Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 25.08.2022 2022-08-29
  Postanowienie Starosty Dębickiego znak: GE.644.57.2022 z dnia 31.08.2022 2022-09-01
  Postanowienie Starosty Dębickiego znak: GE.644.56.2022 z dnia 02.09.2022 2022-09-05
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 7 września 2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-09-08
  Decyzja znak GP.6220.7.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-09-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.11.2022 z dnia 08.09.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-09-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.10.2022 z dnia 08.09.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-09-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.12.2022 z 13 września 2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-09-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.6.2022 z 20 września 2022r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-09-21
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.8.2022 z 20 września 2022r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-09-21
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.9.2022 z 20 września 2022r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-09-21
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.13.2022 z 20 września 2022r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-09-22
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.13.2022 z dnia 22.09.2022r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki 2022-09-23
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 września 2022r. 2022-09-26
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.10.2022 z 29 września 2022r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-09-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.12.2022 z 4 października 2022r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-10-05
  Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 21 września 2022r. znak: RZ.ZUZ.2.4210.256.2022.PP 2022-10-07
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.10.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-10-27
  Decyzja Starosty Powiatu Dębickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Jodłowa 2022-10-28
  Ogłoszenie V Otwartego Konkursu Ofert w 2022r. na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2022-11-07
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.14.2022 z dnia 10.11.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-11-10
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2022-11-18
  Obwieszczenie o opracowaniu projektu Strategia Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2021-2030, wystąpieniu do organów współdziałających oraz udziale społeczeństwa 2022-11-18
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego o wydaniu decyzji nr 763/2022 z 17.11.2022r. 2022-11-21
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 listopada 2022r. o otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa w 2023r. 2022-11-23
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w Otwartych Konkursach Ofert 2022-11-24
  Zatwierdzenie wyników V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2022 r. 2022-12-01
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-12-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-12-05
  Konsultacje społeczne Projektu prognozy oddziaływania na środowisko SRP na lata 2022-2030 2022-12-05
  Zmiana zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa w 2023r. 2022-12-06
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.12.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-12-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-12-08
  Informacja PGW Wody Polskie z dnia 19.12.2022r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 2022-12-19
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycjyjnego znak GP.6733.14.2022 z dnia 20.12.2022 2022-12-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.14.2022 z dnia 20.12.2022r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-12-21
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Jodłowa w 2023 roku 2022-12-22