Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2021 rok

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Zawiadomienie znak: RZ.RUZ.4210.79.2021.RD o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-12-20
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2022 roku 2021-12-17
  Obwieszczenie o opracowaniu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jodłowa na lata 2021-2030 2021-12-07
  Komunikat nr 2.2021, 3/2021 i 4/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy 2021-12-06
  Obwieszczenie o opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2021-2030 , wystąpienia do organów współdziałających oraz o udziale społeczeństwa 2021-12-03
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa w 2022r. 2021-12-03
  Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2021 - 2030 2021-11-26
  Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa 2021-11-24
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09.11.2021r. o wydaniu decyzji zmieniającej 2021-11-10
  Obwieszczenie znak: GP.6220.6.2021 z dnia 03.11.2021r. o wydaniu postanowienia 2021-11-03
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.10.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-19
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa 2021-10-19
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2021-10-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07.10.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-10-11
  Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.07.2016r. 2021-10-01
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego znak: GN.6821.3.2020.AJ z 24.09.2021r.o wydaniu decyzji administracyjnej 2021-09-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6220.5.2021 z 27.09.2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2021-09-27
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.09.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydłużenia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IZP.6220.6.2015.MT z dnia 12.11.2015 r. 2021-09-22
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty dla zadania pn. Usówanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jodłowa 2021-09-20
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.442.1.2021.AD.2 2021-09-14
  Zapytanie ofertowe dot.usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa 2021-09-10
  Zawiadomienie znak: RZ.RUZ.4210.58.2021.RD o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-09-06
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.1.2021 z dnia 01.09.2021r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej przedsięwzięcia 2021-09-03
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.1.2021 z dnia 01.09.2021r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej przedsięwzięcia 2021-09-03
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.1.2021 z dnia 30.08.2021 2021-09-01
  Zapytanie ofertowe dot.usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa 2021-08-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.08.2021r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2021-08-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.08.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-08-30
  Zarządzenie Nr 90/21 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Jodłowa 2021-08-27
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.08.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-08-27
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego znak: GN.6821.22.2021.MS z dnia 20.08.2021 2021-08-26
  Obwieszczenie znak: GP.6220.2.2021 z dnia 20 sierpnia 2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-08-23
  Obwieszczenie znak: MKOŚ.6220.1.2021 Burmistrza Brzostku o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-08-16
  Decyzja Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06.08.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-08-16
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06.08.2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-08-16
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 11.08.2021r. znak: GN.6821.12.2021.MS 2021-08-12
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 11.08.2021r. znak: GN.6821.11.2021.MS 2021-08-12
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 11.08.2021r. znak: GN.6821.10.2021.MS 2021-08-12
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 11.08.2021r. znak: GN.6821.9.2021.MS 2021-08-12
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 11.08.2021r. znak: GN.6821.8.2021.MS 2021-08-12
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 11.08.2021r. znak: GN.6821.7.2021.MS 2021-08-12
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 11.08.2021r. znak: GN.6821.6.2021.MS 2021-08-12
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 11.08.2021r. znak: GN.6821.5.2021.MS 2021-08-12
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 11.08.2021r. znak: GN.6821.4.2021.MS 2021-08-12
  Zatwierdzenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2021 roku 2021-08-10
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16.07.2021 o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-16
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.07.2021r o zakończeniu postępowania administracyjnego 2021-07-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2021-07-13
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IZP.6220.2.2016.MT z dnia 27.07.2016 r. 2021-07-09
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021-07-07
  Drugi otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2021 r. 2021-07-06
  Obwieszczenie - decyzja Starosty Dębickiego z dnia 05.07.2021 znak GN.6820.8.2021.JM w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości 2021-07-06
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.4210.188.2021.PP 2021-07-05
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.06.2021r o zakończeniu postępowania administracyjnego 2021-06-29
  Informacja PGW Wody Polskie znak: RZ.ZUZ.2.4210.181.2021.BS z dnia 22.06.2021 o wszczęciu postępowania 2021-06-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu postępowania administracyjnego znak GP.6733.4.2021 2021-06-29
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego z dnia 22.06.2021r. znak: GN.6821.12.2021.MS 2021-06-24
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego z dnia 22.06.2021r. znak: GN.6821.11.2021.MS 2021-06-24
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego z dnia 22.06.2021r. znak: GN.6821.10.2021.MS 2021-06-24
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego z dnia 22.06.2021r. znak: GN.6821.9.2021.MS 2021-06-24
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego z dnia 22.06.2021r. znak: GN.6821.8.2021.MS 2021-06-24
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego z dnia 22.06.2021r. znak: GN.6821.7.2021.MS 2021-06-24
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego z dnia 22.06.2021r. znak: GN.6821.6.2021.MS 2021-06-24
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego z dnia 22.06.2021r. znak: GN.6821.5.2021.MS 2021-06-24
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego z dnia 22.06.2021r. znak: GN.6821.4.2021.MS 2021-06-24
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23.06.2021r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-06-23
  Zawiadomienie znak: RZ.RUZ.4210.33.2021.RD o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-06-11
  Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2021-06-11
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 9 czerwca 2021r. 2021-06-09
  Obwieszczenie PGW Wody Polskie znak: RZ.ZUZ.4210.188.2021.PP z 1 czerwca 2021r. 2021-06-07
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.06.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-06-01
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.9.2020 z 24.05.2021 2021-05-27
  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2021 2021-05-26
  Ogłoszenie wójta Gminy Jodłowa - prośba o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jodłowa 2021-05-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 17.05.2021r o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-05-17
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2021-05-14
  Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KUZ.4210.9.1.2021.MŁ 2021-05-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.05.2021r o zakończeniu postępowania administracyjnego 2021-05-05
  Obwieszczenie z dnia 30.04.2021r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji 2021-04-30
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 2021-04-14
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021-04-14
  Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w 2021r. na realizację zadań publicznych w zakresie: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; Ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia ; Upowszechniania turystyki - turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży ; Upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2021-04-14
  Informacja PGW Wody Polskie znak: RZ.ZUZ.2.4210.54.2021.ML o wszczęciu postępowania 2021-04-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.04.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-04-12
  Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Jodłowa 25B stanowiącego własność Gminy 2021-04-09
  Informacja o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym 2021-04-09
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07.04.2021 o wydaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2021-04-01
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.03.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2021-03-25
  Informacja w sprawie stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2021-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak:GP.6220.2.2021 z 19.03.2021r. o wszczęciu postępowania 2021-03-19
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak:GP.6220.6.2020 z 18.03.2021r. o przedłużeniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-03-19
  Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jodłowa 2021-03-08
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jodłowa na lata 2017-2032 2021-03-03
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.03.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-03-01
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24.02.2021r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki 2021-02-24
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-02-15
  Ogłoszenie Starosty Dębickiego znak: GN.6821.24.2020.AJ z dnia 01.02.2021 2021-02-02
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.442.2.2020.AD.8 2021-01-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.01.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-01-22
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 07.01.2021 2021-01-08