Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...   Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenia o wydaniu decyzji administracyjnych z dnia 18 maja 2020 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na złożenie i przeprowadzenie odcinka sieci wodociągowej 2020-05-21
  Zawiadomienie obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu postępowania znak GP.6220.2.2020 2020-05-18
  Obwieszczenie znak: GN.6821.4.2020.AJ z dnia 09.04.2020 2020-04-16
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu postępowania administracyjnego znak GP.6220.2.2020 2020-03-31
  Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 20.03.2020 2020-03-26
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WPN.6320.2.7.2020.KCh.5 2020-03-19
  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak RG-IX.7131.45.57.2019.WCT/MP 2020-03-16
  Obwieszczenie z dnia 10.03.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2020-03-11
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.03.2020r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-03-04
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20.02.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-02-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6220.2.2020 z dnia 19.02.2020r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki położonej w Zagórzu, Gmina Jodłowa 2020-02-19
  Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2020 roku 2020-02-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.02.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-02-12
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2020 roku 2020-02-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 03.02.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-02-03
  Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie ogłoszenia naboru projektów na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2020 roku 2020-01-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.01.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-01-27
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.01.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-01-27
  Ogloszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-01-17
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.01.2020 znak GP.6733.3.2020 2020-01-14
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.01.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-01-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07.01.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-01-07


    Ilość odwiedzin: 1783264