Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...   Nazwa pozycji Data
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-12-31
  Informacja znak: RZ.ZUZ.2.4210.280m.2020.PP z dnia z 22.12.2020 2020-12-28
  Zawiadomienie znak: RZ.RUZ.4210.116.2020.RD z 22.12.2020r. 2020-12-28
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.9.2020 z 22.12.2020 2020-12-28
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 30.10.2020 2020-12-28
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 30.10.2020 2020-12-28
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 02.11.2020 2020-12-28
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2021 roku 2020-12-17
  Zawiadomienie znak: RZ.RUZ.4210.115.2020.RG z 11.12.2020r. 2020-12-14
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11.12.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-12-11
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2020-12-10
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2020-12-10
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09.12.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-12-09
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.442.1.2020.AD.135 2020-12-08
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa w 2021 roku 2020-12-01
  Ogłoszenia Starosty Dębickiego znak: GN.6821.18.2020 i GN.6821.19.2020 z 1 grudnia 2020r. 2020-12-01
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.11.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-11-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26.11.2020r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-11-27
  Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie unieważnienia IV Otwartego Konkursu Ofert w 2020 roku na realizację zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-11-24
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego znak: GN.6820.17.2020.MM z dnia 09.11.2020 2020-11-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.11.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-11-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6220.5.2020 z dnia 04.11.2020r. 2020-11-04
  Ogłoszenie znak: GN.6821.24.2020.AJ z dnia 02.11.2020 2020-11-04
  Ogłoszenie znak: GN.6821.18.2020.AJ z dnia 02.11.2020 2020-11-04
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.9.2020 z 28.10.2020 2020-10-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26.10.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-10-28
  Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-10-27
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2020-10-27
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia IV Otwartego Konkursu Ofert w 2020r. na realizację zadań publicznych w zakresie: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-10-27
  Zawiadomienie znak: GN.6820.17.2020.MM z dnia 07.10.2020 o wszczęciu postępowania 2020-10-15
  Obwieszczenie znak: GP.6733.5.2020 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.10.2020r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie planowanego terminu rozpoczęcia polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK (obwód łowiecki nr 149 pk) 2020-10-12
  Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zatwierdzenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2020 roku 2020-10-06
  Obwieszczenie znak: GP.6733.7.2020 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.10.2020r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-01
  Zawiadomienie znak: GN.6820.14.2020.MS z dnia 24.09.2020 o wszczęciu postępowania 2020-09-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.7.2020 z dnia 30.09.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-09-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.09.2020 znak: GP.6733.6.2020 o o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-09-25
  Zawiadomienie znak: GN.6820.16.2020.MM z dnia 22 września 2020r. o wszczęciu postępowania 2020-09-24
  Zapytanie ofertowe dot.usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa 2020-09-23
  Obwieszczenie z dnia 21.09.2020 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania 2020-09-22
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.09.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-09-14
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11.09.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-09-11
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.9.2020 2020-09-10
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: GN.6820.15.2020.MM z dnia 07.09.2020 2020-09-09
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.09.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-09-08
  Decyzja Starosty Powiatu Dębickiego znak: GN.6820.13.2020.MS z dnia 02.09.2020 2020-09-08
  Ogłoszenie III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-08-28
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2020-08-28
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Jodłowej przeznaczoną do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2020-08-21
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.08.2020 znak GP.6733.1.2020 2020-08-20
  Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie unieważnienia II Otwartego Konkursu Ofert w 2020 roku na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-08-19
  Obwieszczenie znak: GP.6733.6.2020 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.08.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-08-19
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.08.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-08-13
  Obwieszczenie znak: GP.6220.3.2020 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.08.2020 2020-08-05
  Zawiadomienie znak: GN.6820.13.2020.MS z dnia 03.08.2020 o wszczęciu postępowania 2020-08-05
  Ogłoszenia Starosty Dębickiego znak: GN.6821.19.2020.AJ i GN.6821.19.2020.AJ 2020-08-05
  Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Jodłowa w sprawie zmiany Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2014-2020 2020-07-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.1.2020 z dnia 31.07.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-08-03
  Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2020r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania 2020-07-21
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2020-07-16
  Ogłoszenie II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 2020-07-16
  Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak RZ.ZUZ.2.4210.25m.2020.PP z dnia 26.06.2020 2020-07-02
  Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-07-01
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2020.AD.5 z dnia 25.06.2020 2020-06-29
  Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia kart adresowych z gminnej ewidencji zabytków 2020-06-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.2.2020 z dnia 17.06.2020 2020-06-26
  Informacja o wszczęciu postępowania znak RZ.ZUZ.2.4210.23m.2020.PP z 19.06.2020 2020-06-25
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia z dnia 17.06.2020 2020-06-17
  Obwieszczenie o sprostowaniu z dnia 08.06.2020 2020-06-08
  Obwieszczenie znak: GP.6220.3.2020 z dnia 08.06.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-06-08
  Obwieszczenie znak: GP.6220.4.2020 z dnia 02.06.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-06-03
  Obwieszczenia o wydaniu decyzji administracyjnych z dnia 18 maja 2020 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na złożenie i przeprowadzenie odcinka sieci wodociągowej 2020-05-21
  Zawiadomienie obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu postępowania znak GP.6220.2.2020 2020-05-18
  Obwieszczenie znak: GN.6821.4.2020.AJ z dnia 09.04.2020 2020-04-16
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu postępowania administracyjnego znak GP.6220.2.2020 2020-03-31
  Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 20.03.2020 2020-03-26
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WPN.6320.2.7.2020.KCh.5 2020-03-19
  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak RG-IX.7131.45.57.2019.WCT/MP 2020-03-16
  Obwieszczenie z dnia 10.03.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2020-03-11
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.03.2020r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-03-04
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20.02.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-02-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6220.2.2020 z dnia 19.02.2020r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki położonej w Zagórzu, Gmina Jodłowa 2020-02-19
  Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2020 roku 2020-02-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.02.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-02-12
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2020 roku 2020-02-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 03.02.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-02-03
  Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie ogłoszenia naboru projektów na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2020 roku 2020-01-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.01.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-01-27
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.01.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-01-27
  Ogloszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-01-17
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.01.2020 znak GP.6733.3.2020 2020-01-14
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.01.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-01-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07.01.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-01-07


    Ilość odwiedzin: 2997029