Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Treść ogłoszeń


 Nazwa pozycji Data
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.421.158.2019.PP 2019-06-24
Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2019 r. 2019-06-14
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2019-06-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.06.2019r. Nr IZP.6733.7.2018.MT 2019-06-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak IZP.6733.8.2018.MT z dnia 27.05.2019 2019-06-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak IZP.6733.5.2017.MT z dnia 31.05.2019 2019-05-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o sprostowaniu decyzji znak IZP.6733.8.2018.MT 2019-05-27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak GN.6820.12.2019.KM 2019-05-23
Ogłoszenie Otwartego KonkursuOfert na realizacje zadania publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-05-15
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2019-05-15
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-04-26
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2019-04-09
Ogłoszenie wyników naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2019 roku 2019-03-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak IZP.6733.2.2019.MT z dnia 15.03.2019 2019-03-15
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-03-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.1.2019MT 2019-03-14
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 28.02.2019 znak GN.6820.1.2019.KM 2019-03-05
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o naborze projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa na dofinansowanie w 2019 roku zadania publicznego 2019-03-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych IZP.6733.1.2019.MT 2019-03-04
Zawiadomienia z dnia 25.02.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic 2019-02-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych IZP.6733.2.2019.MT 2019-02-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.1.2019.MT z dnia 06.02.2019 2019-02-07
Postanowienie Starosty Dębickiego znak GE.644.1.2019 z dnia 29.01.2019 2019-02-04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak; GN.6820.1.2019.KM z dnia 22.01.2019 2019-01-28
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , które wygasły z dniem 1 stycznia 2018r. 2019-01-24
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.241.354.2018.NC 2019-01-14
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.241.355.2018.NC 2019-01-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.2.2019.MT 2019-01-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak IZP.6733.7.2018.MT z dnia 05.06.2019 2019-06-05


  Ilość odwiedzin: 1331605