Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2019 rok

Drukuj
Treść ogłoszeń
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23.12.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IZP.6220.1.2019.DM 2019-12-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.9.2019.DM 2019-12-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.8.2019.DM 2019-12-16
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Jodłowa 2019-12-12
Wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2019 r. 2019-12-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06.12.2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.8.2019.DM 2019-12-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.8.2019.DM 2019-11-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 19.11.2019r 2019-11-20
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2019-11-13
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia III Otwartego Konkursu Ofert w 2019r. na realizację zadań publicznych w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2019-11-13
Informacja z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 roku 2019-11-07
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego 2019-11-07
Obwieszczenie znak: WPN.6320.1.29.2019.KCh.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05.11.2019 2019-11-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.10.2019 r. o wydaniu decyzji zmieniającej o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.2.2019.MT 2019-10-25
Decyzja Starosty Dębickiego GN.6820.17.2019.KM z dnia 18.10.2019 2019-10-22
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-10-18
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-10-18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: GN.6820.17.2019.KM z dnia 26.09.2019 2019-10-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.09.2019 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.7.2019.DM 2019-09-25
Zatwierdzenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2019 roku 2019-09-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.09.2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.7.2019.DM 2019-09-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11.09.2019 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.6.2019.DM 2019-09-12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.09.2019r. 2019-09-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.08.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.2.2019.MT 2019-09-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.08.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.7.2019.DM 2019-08-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.08.2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.6.2019.DM 2019-08-22
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w II Otwartym Konkursie Ofert w 2019 r. 2019-08-19
Ogłoszenie II Otwartego Konkursu Ofert w 2019 r. 2019-08-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.08.2019 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.5.2019.DM 2019-08-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.08.2019 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.4.2019.DM 2019-08-14
Decyzja Starosty Dębickiego znak GN.6820.12.2019.KM z dnia 2 sierpnia 2019 r. 2019-08-06
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-08-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.07.2019 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.3.2019.DM 2019-07-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.07.2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.5.2019.DM 2019-07-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.07.2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.4.2019.DM 2019-07-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26.07.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.6.2019.DM 2019-07-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24.07.2019 r. znak IZP.6220.2.2016.MT o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-07-26
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.421.201.2019.NC 2019-07-23
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.421.200.2019.NC 2019-07-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15.07.2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.3.2019.DM 2019-07-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10.07.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.5.2019.DM 2019-07-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10.07.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.4.2019.DM 2019-07-10
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.421.172.2019.PP 2019-07-04
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-06-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.06.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.3.2019.DM 2019-06-26
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.421.158.2019.PP 2019-06-24
Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2019 r. 2019-06-14
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2019-06-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.06.2019r. Nr IZP.6733.7.2018.MT 2019-06-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak IZP.6733.8.2018.MT z dnia 27.05.2019 2019-06-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak IZP.6733.5.2017.MT z dnia 31.05.2019 2019-05-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o sprostowaniu decyzji znak IZP.6733.8.2018.MT 2019-05-27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak GN.6820.12.2019.KM 2019-05-23
Ogłoszenie Otwartego KonkursuOfert na realizacje zadania publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-05-15
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2019-05-15
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-04-26
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2019-04-09
Ogłoszenie wyników naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2019 roku 2019-03-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak IZP.6733.2.2019.MT z dnia 15.03.2019 2019-03-15
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-03-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.1.2019MT 2019-03-14
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 28.02.2019 znak GN.6820.1.2019.KM 2019-03-05
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o naborze projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa na dofinansowanie w 2019 roku zadania publicznego 2019-03-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych IZP.6733.1.2019.MT 2019-03-04
Zawiadomienia z dnia 25.02.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic 2019-02-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych IZP.6733.2.2019.MT 2019-02-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.1.2019.MT z dnia 06.02.2019 2019-02-07
Postanowienie Starosty Dębickiego znak GE.644.1.2019 z dnia 29.01.2019 2019-02-04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak; GN.6820.1.2019.KM z dnia 22.01.2019 2019-01-28
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , które wygasły z dniem 1 stycznia 2018r. 2019-01-24
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.241.354.2018.NC 2019-01-14
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.241.355.2018.NC 2019-01-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.2.2019.MT 2019-01-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak IZP.6733.7.2018.MT z dnia 05.06.2019 2019-06-05