Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2018 rok

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28.12.2018r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - IZP.6733.2.2018.MT 2018-12-28
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2018-12-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.7.2018MT 2018-12-27
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.10.2018MT 2018-12-21
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.9.2018MT 2018-12-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.8.2018MT 2018-12-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.11.2018MT 2018-12-19
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2018-12-13
  Zatwierdzenie wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2018 roku 2018-12-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.12.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych - IZP.6733.10.2018.MT 2018-12-05
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.12.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych - IZP.6733.7.2018.MT 2018-12-05
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.12.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych - IZP.6733.9.2018.MT 2018-12-04
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.12.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych - IZP.6733.8.2018.MT 2018-12-04
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 03.12.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych - IZP.6733.11.2018.MT 2018-12-03
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2018-11-28
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego RZ.ZUZ.2.421.244.29.2018.BS 2018-11-23
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.421.244.11.2018.PP 2018-11-19
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.421.244.12.2018.PP 2018-11-19
  Ogłoszenie III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2018r. w zakresie działalności: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2018-11-16
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.6.2018.MT 2018-11-09
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.5.2018.MT 2018-11-09
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GE.644.68.2018 2018-11-09
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.1.2018.MT 2018-11-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.11.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodych - IZP.6733.2.2018.MT 2018-11-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.11.2018.MT 2018-10-26
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GE.644.65.2018 2018-10-26
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GE.644.63.2018 2018-10-25
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GE.644.62.2018 2018-10-25
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GE.644.61.2018 2018-10-25
  Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Jodłowa z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 r. 2018-10-19
  Informacja znak: RZ.ZUZ.2.421.244.25.2018 BS o wszczęciu postępowania ws.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-10-17
  Informacja znak: RZ.ZUZ.2.421.244.24.2018 BS o wszczęciu postępowania ws.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-10-17
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.10.2018.MT 2018-10-17
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.8.2018.MT 2018-10-15
  Ogłoszenie o terminie przeprowadzenia konsultacji w sprawie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-10-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych znak IZP.6733.6.2018.MT 2018-10-05
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.9.2018.MT 2018-10-04
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.7.2018.MT 2018-10-02
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GN.6820.13.2018.KM z dnia 28.09.2018 2018-10-01
  Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu uproszczonych planów urządzania lasów 2018-09-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.4.2018MT 2018-09-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.6.2018.MT 2018-09-07
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak GN.6820.13.2018.KM 2018-09-06
  Zarządzenie Nr 86/18 Wójta Gminy Jodłowa z 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2018 roku 2018-08-30
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-08-27
  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-08-24
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2018-08-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.5.2018MT 2018-08-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak IZP.6733.4.2018MT 2018-08-22
  Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2018 roku 2018-08-09
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z 06.08.2018r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018 r. 2018-08-06
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.3.2018MT 2018-08-02
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2018-07-27
  Ogłoszenie o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2018-07-27
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z 18.07.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2018-07-18
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IZP.6220.1.2014MT 2018-06-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.06.2018r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego 2018-06-18
  Ogłoszenie o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2018-06-14
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - IZP.6733.3.2018.MT 2018-06-14
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - IZP.6220.1.2014.MT 2018-06-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - IZP.6733.1.2018.MT 2018-06-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.05.2018r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - IZP.6733.8.2017.MT 2018-05-14
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - IZP.6733.2.2018.MT 2018-06-13
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2018-05-10
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.04.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego - IZP.6733.8.2017.MT 2018-04-25
  Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-05-07
  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Jodłowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2017 2018-04-25
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej 2018-04-24
  Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa dla obszarów połozonych w miejscowościach Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa 2018-04-19
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2018-04-19
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa, dla obszarów położonych w miejscowościach Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-04-12
  Ogłoszenie wyników naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2018 2018-03-28
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o naborze projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa na dofinansowanie w 2018 roku zadania publicznego 2018-03-02
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 27.02.2018 r. o wydaniu decyzji 2018-02-27
  INFORMACJA Z DNIA 22 LUTEGO 2018 R. O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KBW W RZESZOWIE ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO. 2018-02-23
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018 r. znak WOOŚ.442.1.2018.AR.4 2018-02-16
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 24.01.2018 r. 2018-01-24
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak DLI.I.6620.58.2016.AN.40 2018-01-15
  Obwieszczenie Wojta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Dęborzyn 2018-01-08