Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...   Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28.12.2018r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - IZP.6733.2.2018.MT 2018-12-28
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2018-12-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.7.2018MT 2018-12-27
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.10.2018MT 2018-12-21
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.9.2018MT 2018-12-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.8.2018MT 2018-12-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.11.2018MT 2018-12-19
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2018-12-13
  Zatwierdzenie wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2018 roku 2018-12-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.12.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych - IZP.6733.10.2018.MT 2018-12-05
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.12.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych - IZP.6733.7.2018.MT 2018-12-05
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.12.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych - IZP.6733.9.2018.MT 2018-12-04
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.12.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych - IZP.6733.8.2018.MT 2018-12-04
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 03.12.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych - IZP.6733.11.2018.MT 2018-12-03
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2018-11-28
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego RZ.ZUZ.2.421.244.29.2018.BS 2018-11-23
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.421.244.11.2018.PP 2018-11-19
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.421.244.12.2018.PP 2018-11-19
  Ogłoszenie III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2018r. w zakresie działalności: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2018-11-16
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.6.2018.MT 2018-11-09
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.5.2018.MT 2018-11-09
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GE.644.68.2018 2018-11-09
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.1.2018.MT 2018-11-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.11.2018r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodych - IZP.6733.2.2018.MT 2018-11-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.11.2018.MT 2018-10-26
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GE.644.65.2018 2018-10-26
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GE.644.63.2018 2018-10-25
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GE.644.62.2018 2018-10-25
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GE.644.61.2018 2018-10-25
  Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Jodłowa z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 r. 2018-10-19
  Informacja znak: RZ.ZUZ.2.421.244.25.2018 BS o wszczęciu postępowania ws.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-10-17
  Informacja znak: RZ.ZUZ.2.421.244.24.2018 BS o wszczęciu postępowania ws.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-10-17
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.10.2018.MT 2018-10-17
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.8.2018.MT 2018-10-15
  Ogłoszenie o terminie przeprowadzenia konsultacji w sprawie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-10-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych znak IZP.6733.6.2018.MT 2018-10-05
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.9.2018.MT 2018-10-04
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.7.2018.MT 2018-10-02
  Decyzja Starosty Dębickiego znak GN.6820.13.2018.KM z dnia 28.09.2018 2018-10-01
  Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu uproszczonych planów urządzania lasów 2018-09-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.4.2018MT 2018-09-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.6.2018.MT 2018-09-07
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak GN.6820.13.2018.KM 2018-09-06
  Zarządzenie Nr 86/18 Wójta Gminy Jodłowa z 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2018 roku 2018-08-30
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-08-27
  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-08-24
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2018-08-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IZP.6733.5.2018MT 2018-08-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak IZP.6733.4.2018MT 2018-08-22
  Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2018 roku 2018-08-09
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z 06.08.2018r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018 r. 2018-08-06
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.3.2018MT 2018-08-02
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2018-07-27
  Ogłoszenie o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2018-07-27
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z 18.07.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2018-07-18
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IZP.6220.1.2014MT 2018-06-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.06.2018r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego 2018-06-18
  Ogłoszenie o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2018-06-14
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - IZP.6733.3.2018.MT 2018-06-14
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - IZP.6220.1.2014.MT 2018-06-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - IZP.6733.1.2018.MT 2018-06-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.05.2018r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - IZP.6733.8.2017.MT 2018-05-14
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - IZP.6733.2.2018.MT 2018-06-13
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2018-05-10
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.04.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego - IZP.6733.8.2017.MT 2018-04-25
  Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-05-07
  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Jodłowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2017 2018-04-25
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej 2018-04-24
  Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa dla obszarów połozonych w miejscowościach Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa 2018-04-19
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2018-04-19
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa, dla obszarów położonych w miejscowościach Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-04-12
  Ogłoszenie wyników naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2018 2018-03-28
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o naborze projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa na dofinansowanie w 2018 roku zadania publicznego 2018-03-02
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 27.02.2018 r. o wydaniu decyzji 2018-02-27
  INFORMACJA Z DNIA 22 LUTEGO 2018 R. O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KBW W RZESZOWIE ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO. 2018-02-23
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018 r. znak WOOŚ.442.1.2018.AR.4 2018-02-16
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 24.01.2018 r. 2018-01-24
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak DLI.I.6620.58.2016.AN.40 2018-01-15
  Obwieszczenie Wojta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Dęborzyn 2018-01-08


    Ilość odwiedzin: 3003169