Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Osoby odpowiedzialne:
Stanowisko ds.obsługi informatycznej
Mariusz Starzec
DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu, instalacja, wdrażanie, przegląd, konserwacja i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz oprogramowania;
2) sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej oraz stałe utrzymywanie tej sprawności;
3) odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych, dokonywanie bieżących napraw oraz usuwanie usterek sprzętu informatycznego;
4) opracowanie i monitorowanie zabezpieczeń zbiorów danych osobowych (wskazywanie zagrożeń, proponowanie i wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń sprzętowych i programowych);
5) nadzór nad naprawami, konserwacją, modernizacją i likwidacją urządzeń komputerowych, na których znajdują się dane prawnie chronione;
6) współdziałanie w opracowaniu i prowadzeniu dokumentów związanych z ochroną wszelkich danych prawnie chronionych;
7) zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych i danych oraz sprawdzanie systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych i ich usuwanie;
8) nadzór nad wykonywaniem i przechowywaniem kopii danych i kopii awaryjnych systemu, oraz okresowe sprawdzanie ich dalszej przydatności;
9) sprawowanie nadzoru nad legalnością oprogramowania w Urzędzie;
10) prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji;
11) pomoc i szkolenie pracowników w zakresie obsługi i zabezpieczenia systemów informatycznych, programów oraz sprzętu informatycznego;
12) administrowanie elektroniczna skrzynką podawczą na platformie ePUAP w Urzędzie;
13) wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów;
14) współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
15) pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu;
16) nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:
a) nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, b) nadzór nad realizacją umów z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Gminę,
c) inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej,
d) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.


  Ilość odwiedzin: 1482078