Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Kontrole Zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa 2010 rok
  1. W dniach od 5 do 28 maja.2010r Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości i terminowości pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – za 2009 r. Protokół z kontroli, zalecenia pokontrolne i odpowiedzi na te zalecenia znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa
  2. W dniach 18.05.2010 – 21.05.2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przeprowadził kontrolę zadania „Przebudowa rynku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa oświetlenia rynku i chodnika w centrum miejscowości Jodłowa” kontrola wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność w etapie ex-post. Raport z czynności kontrolnych znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa
  3. W dniu 28 czerwca 2010 r. Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie przeprowadziło kontrolę archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Jodłowej Protokół z kontroli, zalecenia pokontrolne i odpowiedzi na te zalecenia znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa
  4. W dniu 28 czerwca 2010 r. Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie przeprowadziło kontrolę archiwum Urzędu Gminy w Jodłowej Protokół z kontroli, zalecenia pokontrolne i odpowiedzi na te zalecenia znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa
  5. W dniu 29.10.2010 r. Oddział Nadzoru na Urzędami Stanu Cywilnego, Ewidencją Ludności i Spraw Wewnętrznych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadził kontrolę z zakresu realizacji zadań wynikających z ustaw: PASC oraz ZIN w okresie od 01.01.2008 r. - 28.10.2010 Protokół z kontroli, wystąpienia pokontrolne i odpowiedzi na te wystąpienia znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa
  6. W dniu 28.10.2010r Podkarpacki Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w okresie od 01.01.2009 r. Do 28.10.2010. Sprawozdanie z kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa