Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Jodłowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa został wywieszony na okres 21 dni od dnia 4 listopada do dnia 24 listopada br. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący działkę nr 3276/7 o powierzchni 0,67 ha położoną w Jodłowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na magazynowaniu i unieszkodliwianiu odpadów w związku z rekultywacją wysypiska odpadów komunalnych w Jodłowej.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Robert Mucha