Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Jodłowej informuje, że od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009r realizowany jest projekt w ramach Programu Integracji Społecznej finansowany ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Są to „Usługi dla rodzin” Odbiorcami usług będą uczniowie, młodzież i ich rodzice z obwodu SP nr 3 w Jodłowej oraz SP z Dęborzyna i SP z Dębowej. W ramach realizacji projektu organizowane będą zajęcia biblioteczno- świetlicowe, rekreacyjno-sportowe, kółka informatyczne i języka angielskiego , spotkania z psychologiem i pedagogiem, wyjazdy na basen, do teatru, wycieczka do Warszawy.

opracowała
Ewa Stawarz