Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Jodłowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa został wywieszony na okres 21 dni od dnia 23 marca do dnia 12 kwietnia br. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, obejmujący działkę nr 599/8 o powierzchni 3,97 ha, położoną w Dęborzynie, przeznaczoną na cele mieszkaniowe (budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej).

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Robert Mucha