Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj

Wójt Gminy Jodłowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa został wywieszony na okres 21 dni od dnia 28 stycznia do dnia 17 lutego br. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, obejmujący lokale użytkowe, znajdujące się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej: lokal użytkowy o powierzchni 396,62 m2, przeznaczony na Gminny Ośrodek Zdrowia w Jodłowej oraz lokal użytkowy – gabinet stomatologiczny wraz ze sprzętem o powierzchni 15,36 m2, przeznaczony na świadczenie usług stomatologicznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Robert Mucha