Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj

Kontrole Zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa 2008 rok.

 1. W dniu 29.09.2008 Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przeprowadził kontrolę realizacji następujących umów: 
  - umowa Nr UMRP/08/0015 o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych zawarta w dniu 25.04.2008 r.
  - umowa Nr UMRP/08/0034 o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych zawarta w dniu 21.08.2008 r.
  - umowa Nr rsUmPz/08/0108 o odbywanie przygotowania zawodowego przez bezrobotnych
  - umowa Nr rsUmPz/08/0022 o odbywanie przygotowania zawodowego przez bezrobotnych  
  Protokoły  znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.
 2. W dniu 03.10.2008 r. starszy inspektor w Oddziale Spraw Obywatelskich i Nadzoru Nad Ewidencją Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadził kontrolę wykonywania przez Wójta Gminy Jodłowa zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., nr 139, poz. 993 ze zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Okres objęty kontrolą od 19.06.2004 do 03.10.2008 r.
  Protokół z kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.
 3. W dniach od 11.08.2008-10.10.2008 r. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Jodłowa. Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:
  - ustalenia ogólne,
  - gospodarka pieniężna, rozrachunki,
  - dochody,
  - gospodarka majątkiem rzeczowym,
  - wydatki i koszty,
  - dotacje,
  - inwestycje,
  - zamówienia publiczne
  Okres objęty kontrolą - rok 2006 i 2007
  Protokół z kontroli oraz zalecenia pokontrolne znajdują się  w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.
 4. W dniu 29.12.2008 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Dębicy wchodzący w skład komisji obrony cywilnej Powiatu Dębickiego na 2008 r. przeprowadzili kontrolę problemową realizacji zadań z zakresu przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie Gminy Jodłowa.
  Przedmiotowy zakres kontroli obejmował:
  - funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania,
  - działalność planistyczną i prace organizacyjne,
  - działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony cywilnej,
  - przygotowanie infrastruktury technicznej na potrzeby obrony cywilnej.
  Protokół z kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.