Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami Wójt Gminy Jodłowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa został wywieszony na okres 21 dni od dnia 16 października do dnia 05 listopada br. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 138,89 m2, przeznaczony na aptekę, znajdujący się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Robert Mucha