Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Jodłowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa został wywieszony na okres 21 dni od dnia 13 lutego do dnia 4 marca br. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, obejmujący lokal użytkowy o powierzchni 396,62 m2, znajdujący się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, przeznaczony na Gminny Ośrodek Zdrowia w Jodłowej.

Wójt Gminy Jodłowa
Robert Mucha