Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds.kancelaryjno-technicznych

Drukuj

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kancelaryjno-technicznych należy:

1) prowadzenie kancelarii - przyjmowanie i rozdzielanie przesyłek oraz prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących;

2) obsługa sekretariatu Wójta;

3) prowadzenie spraw łączności telefonicznej w Urzędzie;

4) prowadzenie spraw związanych z małą poligrafią (kserokopiarka);

5) odbieranie korespondencji przychodzącej na elektroniczną skrzynkę podawczą i na skrzynkę e-mailową Urzędu oraz wysyłanie przygotowanych odpowiedzi;

6) przyjmowanie skarg i wniosków;

7) współpraca z Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej w sprawach z zakresu oświaty należących do właściwości gminy;

8) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie zgodnie z jego zaleceniami.

Osoby odpowiedzialne

Osoba Nieznana 

Stanowisko: Pracownik I stopnia w ramach prac interwencyjnych

mgr Anna Czmil

Tel: 14 6302001