Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Drukuj

DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH należy:

1. Wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych, a w szczególności:

    a) gromadzenie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań o udzielenie   

        zamówień publicznych,

    b) przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i uczestniczenie   

        w tych postępowaniach, w tym w czynnościach wyłaniających wykonawcę robót      

        budowlanych, usługowych lub dostawcę dóbr,

    c) prowadzenie dokumentacji czynności związanych z przebiegiem postępowań o

        udzielenie zamówień publicznych,

    d) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych, gromadzenie informacji o

        zamówieniach publicznych, zawartych umowach oraz opisywanie rachunków i

        faktur,

    e) przygotowywanie materiałów, uczestniczenie w czynnościach związanych z trybem  

        rozpatrywania odwołań.

2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych i remontów oraz ich   

    rozliczaniem, z wyjątkiem inwestycji i remontów drogowych.

3. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania pozwolenia na budowę   

    dla inwestycji gminnych z wyjątkiem inwestycji drogowych.

4. Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia budowy inwestycji realizowanych przez gminę,   

    z wyjątkiem inwestycji drogowych.

5. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do zgłoszenia budowy lub innych     

    robót budowlanych oraz rozpoczęcia robót budowlanych objętych zgłoszeniem, z

    wyjątkiem robót drogowych.

6. Udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców.


Osoby odpowiedzialne

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Podinspektor

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109