Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 6142901
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI 0
WŁADZE, BUDŻET Wójt 12168
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 1488
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 8586
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 7692
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 8630
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 7712
WŁADZE, BUDŻET Budżet 7370
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 3010
WŁADZE, BUDŻET Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 653
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 45925
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 5287
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 26277
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 4568
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 5744
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 5716
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 2575
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2167
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 2226
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 8066
PRAWO LOKALNE Statut 5021
PRAWO LOKALNE Regulamin 4810
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 10423
PRAWO LOKALNE Protokoły 4541
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6690
PRAWO LOKALNE Kontrole 4268
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 3384
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 810
KONSULTACJE Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw 1255
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! 852
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców 855
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 4894
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 1726
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 2697
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 2635
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 1675
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 3313
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 7716
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 7673
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 12913
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 1912
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 2357
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 2838
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 1945
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 2574
GOSPODARKA Ogłoszenia 2022 rok 1781
GOSPODARKA Ogłoszenia 2021 rok 1170
GOSPODARKA Ogłoszenia 2023 rok 1985
GOSPODARKA Ogłoszenia 2024 rok 507
GOSPODARKA Wnioski 1744
GOSPODARKA Wykaz mienia komunalnego 725
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2021 700
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 4397
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2021 705
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 5551
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4429
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 4331
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2022r. 291
MOJA SPRAWA Drogownictwo 946
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2022 313
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2023r. 103
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 3985
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 4507
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2023 122
MOJA SPRAWA Podatki 6909
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 1711
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 4436
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 4128
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1714
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu 1235
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2024 Druki 21
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2024 Informacje Wójta 203
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30 czerwca 2020r. o 1477
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Prezentacja na szkolenie członków OKW 2446
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 1538
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW 1526
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1471
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 1422
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Wójta Gminy o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 1471
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o mozliwości skorzystania prze wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania 1586
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1534
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 1573
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. 1529
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1523
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1518
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 4355
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 2889
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 3027
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 2842
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 2766
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 2837
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2715
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI POSTĘPOWANIE SKARGOWE 740
ARCHIWUM Regulamin 1314
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 1561
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 1135