Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1298453 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9112 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5447 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4964 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6554 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5207 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4436 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 529 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 30292 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5393 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3634 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2728 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 17773 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2838 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 587 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 191 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3325 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 476 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 463 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 433 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5167 
PRAWO LOKALNE Statut 3120 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3101 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6371 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2928 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 436 
PRAWO LOKALNE Podatki 3232 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4917 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3325 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2724 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 502 
GOSPODARKA Aktualności 4865 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3376 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2948 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 312 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1049 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1060 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 274 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1728 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6091 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6077 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11290 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 436 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 730 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1316 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 96 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2026 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2989 
GOSPODARKA Turystyka 2851 
GOSPODARKA Rolnictwo 3173 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3192 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2645 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 255 
GOSPODARKA Wnioski 263 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2840 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2409 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2743 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2789 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3164 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2543 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2902 
MOJA SPRAWA Podatki 3214 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2834 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2568 
MOJA SPRAWA Petycje 308 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 263 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 33 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 31 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 23 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 16 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 117 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 96 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 139 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 133 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 164 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 108 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 213 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 170 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 152 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 116 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 116 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 98 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 141 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 198 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 120 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 129 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 120 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 123 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 106 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 96 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 168 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 171 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 155 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 105 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 124 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 174 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 137 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 105 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 196 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 129 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 294 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 277 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 292 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 322 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 206 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 411 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 398 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 409 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 394 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 382 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 71 
ARCHIWUM Regulamin 239 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 132 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 18 
  Ilość odwiedzin: 1298453