Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 4641803
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI 0
WŁADZE, BUDŻET Wójt 11401
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 478
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 7805
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 7137
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 8202
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 7193
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6357
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 2277
WŁADZE, BUDŻET Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 282
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 41833
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 4885
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 4050
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 24236
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 4197
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 5289
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 4087
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 2061
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1789
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 1740
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 7249
PRAWO LOKALNE Statut 4573
PRAWO LOKALNE Regulamin 4320
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 9197
PRAWO LOKALNE Protokoły 4179
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6202
PRAWO LOKALNE Kontrole 3824
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 2731
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 624
KONSULTACJE Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw 963
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! 652
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców 664
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 4272
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 1440
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 2234
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 2207
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 1366
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 2864
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 7260
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 7235
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 12431
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 1571
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 2050
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 2514
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 1623
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 1810
GOSPODARKA Ogłoszenia 2021 rok 898
GOSPODARKA Ogłoszenia 2022 rok 390
GOSPODARKA Wnioski 1409
GOSPODARKA Wykaz mienia komunalnego 406
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2021 282
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3978
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 4548
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4047
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2021 288
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 3898
MOJA SPRAWA Drogownictwo 671
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 3587
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 4039
MOJA SPRAWA Podatki 5524
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 1024
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 4039
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 3717
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1306
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu 836
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30 czerwca 2020r. o 1108
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Prezentacja na szkolenie członków OKW 2094
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 1155
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW 1154
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1124
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 1080
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o mozliwości skorzystania prze wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania 1114
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Wójta Gminy o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 1119
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1182
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 1219
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. 1188
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1160
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1157
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 1097
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 1000
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 961
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 925
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 1218
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 1115
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 1028
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 1574
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 1599
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 1630
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 1608
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 1707
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1637
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 1687
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 1590
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 1617
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 1762
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 1734
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 1710
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 1602
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 1644
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 1518
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 1632
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 1574
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 1531
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 1532
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 1531
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 1611
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 1625
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 1693
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 1579
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 1554
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 1784
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 1904
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 1809
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 1837
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 1601
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 3539
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 2280
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 2453
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 2249
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 2204
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 2196
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2099
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI POSTĘPOWANIE SKARGOWE 367
ARCHIWUM Regulamin 1058
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 1154
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 896