Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1106397 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8331 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 4875 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4573 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4754 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6152 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4011 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 189 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 25311 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5043 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 3961 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5150 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3376 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2482 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 16121 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2591 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 253 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 1972 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 170 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 233 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 171 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4777 
PRAWO LOKALNE Statut 2787 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2832 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5717 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2677 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 162 
PRAWO LOKALNE Podatki 2943 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4646 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3043 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2479 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 232 
GOSPODARKA Aktualności 4550 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3173 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2750 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 104 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 852 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 867 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 84 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1552 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 5914 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5901 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11130 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 153 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 460 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 27 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1856 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2773 
GOSPODARKA Turystyka 2661 
GOSPODARKA Rolnictwo 2964 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3003 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2471 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 73 
GOSPODARKA Wnioski 83 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2588 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2874 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2638 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2215 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2536 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2340 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2691 
MOJA SPRAWA Podatki 2887 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2626 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2348 
MOJA SPRAWA Petycje 109 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 90 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 88 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 82 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 89 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 82 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 79 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 41 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 32 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 46 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 38 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 126 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 156 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 116 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 115 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 115 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 113 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 106 
ARCHIWUM Regulamin 73 
  Ilość odwiedzin: 1106397