Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1085350 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8221 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 4803 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4494 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6067 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4693 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 3921 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 126 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 24549 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 4966 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 3906 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5096 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3323 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2426 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 15832 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2544 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 195 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 1828 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 113 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 190 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 126 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4697 
PRAWO LOKALNE Statut 2734 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2776 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5588 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2623 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 97 
PRAWO LOKALNE Podatki 2856 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4587 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 2990 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2426 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 173 
GOSPODARKA Aktualności 4507 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3136 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2709 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 74 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 816 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 835 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 57 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1524 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 5885 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5867 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11102 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 124 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 396 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1831 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2731 
GOSPODARKA Turystyka 2627 
GOSPODARKA Rolnictwo 2925 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 2972 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2439 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 47 
GOSPODARKA Wnioski 56 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2506 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2560 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2842 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2607 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2193 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2315 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2662 
MOJA SPRAWA Podatki 2784 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2597 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2320 
MOJA SPRAWA Petycje 85 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 65 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 58 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 51 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 55 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 45 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 45 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 75 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 102 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 69 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 64 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 66 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 64 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 58 
ARCHIWUM Regulamin 46 
  Ilość odwiedzin: 1085350