Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1943488 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9961 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 6352 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5589 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 7153 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5985 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 5122 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 1131 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 35304 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5908 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 4048 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 3101 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 20044 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 3259 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 1053 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 1648 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 4250 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 1037 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 833 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 823 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5928 
PRAWO LOKALNE Statut 3616 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3477 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 7421 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3309 
PRAWO LOKALNE Podatki 3713 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5313 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3696 
PRAWO LOKALNE Kontrole 3063 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 1049 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 71 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! 61 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców 81 
GOSPODARKA Aktualności 5342 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3719 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3295 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 662 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1378 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1365 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 611 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 2060 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6417 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6407 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11594 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 826 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 1091 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1725 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 736 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 372 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2337 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3287 
GOSPODARKA Turystyka 3245 
GOSPODARKA Rolnictwo 3542 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3562 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2954 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 571 
GOSPODARKA Wnioski 589 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3141 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3606 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3217 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2731 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 3034 
MOJA SPRAWA Drogownictwo 54 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2836 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3243 
MOJA SPRAWA Podatki 3813 
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 95 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 3197 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2906 
MOJA SPRAWA Petycje 632 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 556 
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu 80 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30 czerwca 2020r. o 25 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Prezentacja na szkolenie członków OKW 85 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 122 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW 122 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania 82 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 63 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Wójta Gminy o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 57 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o mozliwości skorzystania prze wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania 60 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 131 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 167 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. 131 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania 118 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 105 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 405 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 343 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 304 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 276 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 475 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 384 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 325 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 495 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 515 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 545 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 547 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 610 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 504 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 607 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 527 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 510 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 509 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 484 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 480 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 503 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 563 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 471 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 507 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 499 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 479 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 481 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 450 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 535 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 542 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 556 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 504 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 485 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 530 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 601 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 501 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 558 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 505 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 1569 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 856 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 1024 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 871 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 833 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 851 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 527 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020r 74 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Informacje ogólne o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 49 
ARCHIWUM Regulamin 484 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 419 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 280 
  Ilość odwiedzin: 1943488