Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1125394 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8487 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 4989 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4685 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6276 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4876 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4115 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 297 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 26251 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5139 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4054 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5241 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3464 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2566 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 16388 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2670 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 348 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 2158 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 259 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 312 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 253 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4842 
PRAWO LOKALNE Statut 2855 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2900 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5818 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2748 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 231 
PRAWO LOKALNE Podatki 3018 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4732 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3100 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2552 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 294 
GOSPODARKA Aktualności 4608 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3226 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2806 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 163 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 911 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 921 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 139 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1603 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 5966 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5954 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11177 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 208 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 525 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 115 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1906 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2834 
GOSPODARKA Turystyka 2711 
GOSPODARKA Rolnictwo 3017 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3050 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2517 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 127 
GOSPODARKA Wnioski 131 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2262 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2587 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2632 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2939 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2687 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2392 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2741 
MOJA SPRAWA Podatki 2949 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2675 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2397 
MOJA SPRAWA Petycje 160 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 138 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 138 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 126 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 172 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 122 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 121 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 96 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 87 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 101 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 101 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 195 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 232 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 186 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 182 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 184 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 182 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 175 
ARCHIWUM Regulamin 119 
  Ilość odwiedzin: 1125394