Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  2402826 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 10180 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 6643 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5841 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 7344 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 6229 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 5318 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 1328 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 36593 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 6134 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 4210 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 3260 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 20509 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 3424 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 1233 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 2000 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 4490 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 1224 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 998 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 986 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 6132 
PRAWO LOKALNE Statut 3810 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3643 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 7693 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3467 
PRAWO LOKALNE Podatki 3887 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5488 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3863 
PRAWO LOKALNE Kontrole 3220 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 1291 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 171 
KONSULTACJE Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw 117 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! 167 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców 182 
GOSPODARKA Aktualności 5498 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3865 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3444 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 818 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1516 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1509 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 739 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 2178 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6530 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6535 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11722 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 960 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 1222 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1857 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 894 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 840 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2470 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3407 
GOSPODARKA Turystyka 3417 
GOSPODARKA Rolnictwo 3688 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3699 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 3071 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 719 
GOSPODARKA Wnioski 743 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2857 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 3179 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3298 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3738 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3345 
MOJA SPRAWA Drogownictwo 160 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2964 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3391 
MOJA SPRAWA Podatki 4031 
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 235 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 3343 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 3021 
MOJA SPRAWA Petycje 769 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 676 
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu 195 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30 czerwca 2020r. o 223 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Prezentacja na szkolenie członków OKW 289 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 323 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW 314 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania 277 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 228 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Wójta Gminy o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 253 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o mozliwości skorzystania prze wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania 250 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 330 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 343 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. 323 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania 317 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 300 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 497 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 441 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 404 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 375 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 600 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 513 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 436 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 680 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 712 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 734 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 735 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 796 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 714 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 798 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 719 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 703 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 700 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 678 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 670 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 700 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 758 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 662 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 714 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 692 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 663 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 671 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 640 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 726 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 724 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 753 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 701 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 679 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 722 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 811 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 709 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 746 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 699 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 2040 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 1093 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 1228 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 1089 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 1051 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 1068 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 803 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020r 289 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Informacje ogólne o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 200 
ARCHIWUM Regulamin 563 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 548 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 396 
  Ilość odwiedzin: 2402826