Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1035955 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8046 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 4696 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4411 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5862 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4566 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 3811 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 47 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 22653 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 4828 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 3829 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5037 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3269 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2353 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 14630 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2472 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 103 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 1503 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 42 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 137 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 48 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4600 
PRAWO LOKALNE Statut 2678 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2715 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5398 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2571 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 33 
PRAWO LOKALNE Podatki 2772 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4524 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 2934 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2364 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 77 
GOSPODARKA Aktualności 4452 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3088 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2669 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 36 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 772 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 795 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 24 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1492 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 5851 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5835 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11072 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 58 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 121 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1802 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2654 
GOSPODARKA Turystyka 2583 
GOSPODARKA Rolnictwo 2876 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 2926 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2394 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 12 
GOSPODARKA Wnioski 18 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2468 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2524 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2746 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2570 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2170 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2278 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2616 
MOJA SPRAWA Podatki 2728 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2559 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2284 
MOJA SPRAWA Petycje 51 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 40 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 26 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 19 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 19 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 12 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 13 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 25 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 24 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 16 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 21 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 14 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 18 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 15 
ARCHIWUM Regulamin 18 
  Ilość odwiedzin: 1035955