Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1483991 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9526 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5734 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5220 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6764 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5556 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4685 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 780 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 32871 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5590 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3800 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2883 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18991 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2984 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 793 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 953 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3872 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 689 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 606 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 584 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5466 
PRAWO LOKALNE Statut 3314 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3244 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6809 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3055 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 600 
PRAWO LOKALNE Podatki 3402 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5071 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3458 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2864 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 702 
GOSPODARKA Aktualności 5060 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3501 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3090 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 468 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1185 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1185 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 414 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1867 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6226 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6224 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11427 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 619 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 883 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1523 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 449 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2154 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3117 
GOSPODARKA Turystyka 3019 
GOSPODARKA Rolnictwo 3312 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3341 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2776 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 392 
GOSPODARKA Wnioski 390 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2927 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3345 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3000 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2544 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2877 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2665 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3049 
MOJA SPRAWA Podatki 3421 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2979 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2705 
MOJA SPRAWA Petycje 447 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 399 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 251 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 194 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 144 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 144 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 314 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 215 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 188 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 285 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 269 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 297 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 296 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 369 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 270 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 388 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 326 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 312 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 284 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 279 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 275 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 301 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 356 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 274 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 295 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 277 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 278 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 267 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 249 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 321 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 335 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 327 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 278 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 283 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 332 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 323 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 286 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 355 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 293 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 437 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 594 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 577 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 610 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 572 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 580 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 209 
ARCHIWUM Regulamin 331 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 241 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 128 
  Ilość odwiedzin: 1483991