Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  2768414 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 10347 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 6840 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 6061 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 6396 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 7488 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 5474 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 1466 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 37592 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 6286 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 4319 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 3384 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 20997 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 3558 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 1334 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 2244 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 4625 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 1331 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1113 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 1102 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 6278 
PRAWO LOKALNE Statut 3942 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3771 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 7906 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3574 
PRAWO LOKALNE Podatki 4053 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5606 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3970 
PRAWO LOKALNE Kontrole 3328 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 1471 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 240 
KONSULTACJE Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw 258 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! 248 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców 257 
GOSPODARKA Aktualności 5614 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3969 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3554 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 923 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1610 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1605 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 830 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 2270 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6626 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6641 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11823 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 1063 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 1359 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1950 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 1017 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 1212 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2021 rok 35 
GOSPODARKA Turystyka 3542 
GOSPODARKA Rolnictwo 3790 
GOSPODARKA Wnioski 852 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3399 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3868 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3462 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2956 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 3299 
MOJA SPRAWA Drogownictwo 249 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 3063 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3498 
MOJA SPRAWA Podatki 4343 
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 327 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 3463 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 3133 
MOJA SPRAWA Petycje 872 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 759 
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu 287 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30 czerwca 2020r. o 369 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Prezentacja na szkolenie członków OKW 446 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 458 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW 450 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania 411 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 362 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Wójta Gminy o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 393 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o mozliwości skorzystania prze wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania 385 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 461 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 479 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. 466 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania 447 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 432 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 606 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 538 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 497 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 460 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 712 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 619 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 527 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 815 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 844 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 878 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 872 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 916 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 870 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 938 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 848 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 832 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 847 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 822 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 814 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 828 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 893 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 785 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 864 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 820 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 798 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 795 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 765 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 857 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 851 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 892 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 849 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 812 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 869 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 964 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 858 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 888 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 835 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 2289 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 1242 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 1390 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 1254 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 1207 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 1206 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 983 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020r 444 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Informacje ogólne o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 342 
ARCHIWUM Regulamin 632 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 644 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 470 
  Ilość odwiedzin: 2768414