Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1703690 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9778 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 6080 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5440 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6996 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5816 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4979 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 990 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 34362 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5772 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3943 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 3005 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 19683 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 3149 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 941 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 1285 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 4103 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 884 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 740 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 719 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5737 
PRAWO LOKALNE Statut 3528 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3374 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 7177 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3207 
PRAWO LOKALNE Podatki 3601 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5216 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3614 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2999 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 934 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 15 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz!
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców
GOSPODARKA Aktualności 5241 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3640 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3218 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 584 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1303 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1287 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 531 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1983 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6341 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6340 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11532 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 741 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 1018 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1650 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 649 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 173 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2268 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3225 
GOSPODARKA Turystyka 3161 
GOSPODARKA Rolnictwo 3461 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3479 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2889 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 501 
GOSPODARKA Wnioski 508 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3143 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2663 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2973 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3061 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3484 
MOJA SPRAWA Drogownictwo
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2775 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3172 
MOJA SPRAWA Podatki 3677 
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 32 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 3103 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2829 
MOJA SPRAWA Petycje 556 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 501 
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 338 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 278 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 236 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 221 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 413 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 315 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 267 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 397 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 396 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 420 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 426 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 504 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 393 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 509 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 436 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 417 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 410 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 392 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 383 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 406 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 466 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 382 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 406 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 400 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 389 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 383 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 358 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 436 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 446 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 456 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 407 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 392 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 437 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 474 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 405 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 461 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 407 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 1174 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 741 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 848 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 755 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 712 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 719 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 388 
ARCHIWUM Regulamin 425 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 353 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 220 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 13 
  Ilość odwiedzin: 1703690