Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3803534
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI 0
WŁADZE, BUDŻET Wójt 10942
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 7366
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 6701
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 7905
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 6909
WŁADZE, BUDŻET Budżet 5983
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 1972
WŁADZE, BUDŻET Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 56
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 39763
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 4678
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 3744
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 23109
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 3918
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 5038
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 3277
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 1782
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1496
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 1489
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 6831
PRAWO LOKALNE Statut 4344
PRAWO LOKALNE Regulamin 4108
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 8633
PRAWO LOKALNE Protokoły 3942
PRAWO LOKALNE Podatki 4496
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5978
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 4293
PRAWO LOKALNE Kontrole 3641
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 2239
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 484
KONSULTACJE Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw 691
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! 506
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców 506
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3927
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 1238
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1938
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1934
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 1169
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 2570
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6956
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6959
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 12143
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 1376
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 1789
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 2296
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 1430
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 1616
GOSPODARKA Ogłoszenia 2021 rok 629
GOSPODARKA Turystyka 3951
GOSPODARKA Rolnictwo 4152
GOSPODARKA Wnioski 1203
GOSPODARKA Wykaz mienia komunalnego 200
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3802
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 3266
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 3647
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3746
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 4269
MOJA SPRAWA Drogownictwo 501
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 3348
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3800
MOJA SPRAWA Podatki 4990
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 677
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 3804
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 3473
MOJA SPRAWA Petycje 1201
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1096
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu 578
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30 czerwca 2020r. o 817
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Prezentacja na szkolenie członków OKW 1802
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 884
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW 879
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania 848
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 816
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Wójta Gminy o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 833
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o mozliwości skorzystania prze wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania 832
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 898
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 926
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. 911
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania 887
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 884
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 907
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 816
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 775
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 741
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 1032
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 931
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 829
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 1278
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 1294
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 1335
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 1320
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 1386
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1340
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 1398
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 1290
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 1313
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 1323
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 1305
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 1278
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 1304
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 1354
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 1223
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 1331
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 1265
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 1240
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 1237
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 1232
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 1308
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 1308
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 1374
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 1292
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 1269
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 1345
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 1470
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 1361
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 1388
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 1304
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 3035
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 1855
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 2026
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 1829
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 1791
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 1784
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 1657
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI POSTĘPOWANIE SKARGOWE 55
ARCHIWUM Regulamin 883
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 920
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 724