Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1064958 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8163 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 4766 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4468 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6003 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4651 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 3876 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 92 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 23887 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 4905 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 3882 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5079 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3304 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2404 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 15587 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2515 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 165 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 1715 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 84 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 176 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 102 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4678 
PRAWO LOKALNE Statut 2718 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2759 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5501 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2607 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 72 
PRAWO LOKALNE Podatki 2829 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4567 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 2975 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2414 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 128 
GOSPODARKA Aktualności 4483 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3116 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2689 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 63 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 803 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 826 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 43 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1514 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 5871 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5856 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11094 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 106 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 328 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1820 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2708 
GOSPODARKA Turystyka 2609 
GOSPODARKA Rolnictwo 2906 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 2960 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2423 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 32 
GOSPODARKA Wnioski 45 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2492 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2544 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2815 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2593 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2184 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2300 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2648 
MOJA SPRAWA Podatki 2763 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2584 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2309 
MOJA SPRAWA Petycje 73 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 55 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 43 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 35 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 35 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 31 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 32 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 66 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 64 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 45 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 46 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 40 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 49 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 44 
ARCHIWUM Regulamin 32 
  Ilość odwiedzin: 1064958