Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1046435 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8081 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 4715 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4420 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5913 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4586 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 3830 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 61 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 23226 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 4847 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 3841 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5051 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3275 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2363 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 15205 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2479 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 123 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 1620 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 49 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 146 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 65 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4641 
PRAWO LOKALNE Statut 2692 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2731 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5434 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2586 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 48 
PRAWO LOKALNE Podatki 2791 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4540 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 2950 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2384 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 95 
GOSPODARKA Aktualności 4460 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3092 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2673 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 40 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 782 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 807 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 27 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1497 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 5854 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5839 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11075 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 73 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 204 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1805 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2675 
GOSPODARKA Turystyka 2587 
GOSPODARKA Rolnictwo 2878 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 2933 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2399 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 14 
GOSPODARKA Wnioski 23 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2172 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2474 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2526 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2761 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2578 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2282 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2624 
MOJA SPRAWA Podatki 2735 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2566 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2290 
MOJA SPRAWA Petycje 58 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 42 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 28 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 21 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 22 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 14 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 17 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 31 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 33 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 26 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 23 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 18 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 21 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 19 
ARCHIWUM Regulamin 20 
  Ilość odwiedzin: 1046435