Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 5496283
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI 0
WŁADZE, BUDŻET Wójt 11958
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 1092
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 8297
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 7519
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 8498
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 7543
WŁADZE, BUDŻET Budżet 7020
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 2649
WŁADZE, BUDŻET Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 541
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 44690
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 5181
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 25638
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 4458
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 5603
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 5179
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 2411
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2052
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 2102
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 7811
PRAWO LOKALNE Statut 4890
PRAWO LOKALNE Regulamin 4628
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 10083
PRAWO LOKALNE Protokoły 4421
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6542
PRAWO LOKALNE Kontrole 4112
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 3174
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 744
KONSULTACJE Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw 1137
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! 774
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców 789
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 4723
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 1630
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 2545
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 2496
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 1573
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 3158
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 7565
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 7531
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 12760
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 1810
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 2249
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 2753
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 1867
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 2286
GOSPODARKA Ogłoszenia 2021 rok 1083
GOSPODARKA Ogłoszenia 2022 rok 1680
GOSPODARKA Ogłoszenia 2023 rok 1331
GOSPODARKA Wnioski 1635
GOSPODARKA Wykaz mienia komunalnego 619
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2021 561
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 4252
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 5178
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4305
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2021 577
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 4170
MOJA SPRAWA Drogownictwo 850
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2022r. 163
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2022 194
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 3849
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 4344
MOJA SPRAWA Podatki 6534
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 1454
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 4293
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 3977
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1568
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu 1107
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30 czerwca 2020r. o 1352
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Prezentacja na szkolenie członków OKW 2324
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 1414
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW 1403
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1352
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 1301
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o mozliwości skorzystania prze wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania 1470
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Wójta Gminy o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 1362
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1413
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 1457
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. 1410
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1392
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1399
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 1296
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 1200
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 1157
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 1119
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 1430
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 1324
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 1278
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 4133
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 2716
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 2858
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 2664
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 2596
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 2662
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2537
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI POSTĘPOWANIE SKARGOWE 614
ARCHIWUM Regulamin 1226
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 1400
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 1052