Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1236005 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8951 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5320 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4903 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6484 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5103 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4345 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 471 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 29191 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5330 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4192 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5396 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3588 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2694 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 17426 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2800 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 535 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3052 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 425 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 431 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 386 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5045 
PRAWO LOKALNE Statut 3037 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3055 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6195 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2892 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 377 
PRAWO LOKALNE Podatki 3178 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4878 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3280 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2691 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 457 
GOSPODARKA Aktualności 4788 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3341 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2916 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 269 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1019 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1031 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 241 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1702 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6060 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6050 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11268 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 346 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 675 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 514 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1999 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2962 
GOSPODARKA Turystyka 2815 
GOSPODARKA Rolnictwo 3128 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3153 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2611 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 222 
GOSPODARKA Wnioski 227 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2697 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2740 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3073 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2798 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2363 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2494 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2865 
MOJA SPRAWA Podatki 3097 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2785 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2516 
MOJA SPRAWA Petycje 262 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 222 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 60 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 48 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 97 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 77 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 104 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 64 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 173 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 128 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 108 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 70 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 71 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 54 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 99 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 157 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 75 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 87 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 79 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 77 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 62 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 54 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 125 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 111 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 96 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 63 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 75 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 125 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 67 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 55 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 139 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 77 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 264 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 215 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 264 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 223 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 212 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 236 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 216 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 237 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 255 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 76 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 336 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 334 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 336 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 322 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 312 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
ARCHIWUM Regulamin 199 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 102 
  Ilość odwiedzin: 1236005