Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1147096 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8593 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5058 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4766 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4950 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6351 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4188 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 360 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 27081 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5215 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4108 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5299 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3521 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2617 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 16797 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2728 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 413 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 2454 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 318 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 360 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 303 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4906 
PRAWO LOKALNE Statut 2911 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2968 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5902 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2805 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 296 
PRAWO LOKALNE Podatki 3077 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4796 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3174 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2610 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 350 
GOSPODARKA Aktualności 4650 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3271 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2846 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 203 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 950 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 959 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 176 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1640 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6005 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5991 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11215 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 253 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 576 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 203 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1945 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2882 
GOSPODARKA Turystyka 2752 
GOSPODARKA Rolnictwo 3064 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3095 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2558 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 168 
GOSPODARKA Wnioski 172 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2679 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2988 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2731 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2303 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2632 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2433 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2790 
MOJA SPRAWA Podatki 3001 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2724 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2449 
MOJA SPRAWA Petycje 206 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 178 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 191 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 165 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 214 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 167 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 163 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 152 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 145 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 161 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 153 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 244 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 310 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 237 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 237 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 236 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 230 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 224 
ARCHIWUM Regulamin 153 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 30 
  Ilość odwiedzin: 1147096