Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Podatki

Kategoria: Podatki
Nazwa pozycji: Aktualne informacje i deklaracje w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych.
Opłata skarbowa: nie stosuje się
Podstawa prawna:

OSOBY FIZYCZNE:

  • art. 6a, ust.5 i 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /Dz.U.z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm./
  • art.6, ust.2 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym /Dz.U. z 2016 r. poz. 374/
  • art.6,ust.6 i 10 oraz art.9 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2014r, poz.849/

OSOBY PRAWNE:

  • art.6a, ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /Dz.U.z 2013 r.  poz. 1381 z póź zm./
  • art.6, ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz.U. z 2016 poz.374 z p.zm./
  • art.6, ust.9 i 10 oraz art.9 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.z 2014r,  poz.849 z póź. zm./
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 16
Termin załatwienia: obowiązek złożenia przez podatnika informacji i deklaracji w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Dodatkowe informacje:

Obowiązek złożenia deklaracji przez osoby prawne - do 15 stycznia każdego roku, a w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni. Podatek od środków transportowych - deklaracja do 15 lutego każdego roku oraz w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny ustalone przez Ministra Finansów i obowiązujące na terenie całego kraju.

Nowe wzory formularzy deklaracji i informacji są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Osoba odpowiedzialne za treść: Małgorzata Szewczyk
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.