Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Ochrona Środowiska

Liczba odwiedzin kategorii: 5882
Sprawy możliwe do załatwienia w urzędzie
Nr. Nazwa pozycji
1 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2023 rok
2 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2022 rok
3 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2021 rok
4 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2020 rok
5 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2019 rok
6 Rejestr działalności regulowanej
7 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2019 rok - aktualizacja
8 Osiągnięte poziomy recyklingu
9 Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
10 Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
11 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2014 rok
12 Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
13 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2015 rok
14 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
15 Informacja o podmiotach odbierających odpady
16 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2016 rok
17 Informacja dotycząca opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
18 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jodłowa za 2017 rok
19 Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenia usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
20 Taryfy
21 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jodłowa za 2018 rok
22 Projekt aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa"