Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji: Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na remont i modernizację drogi nr 353 i części drogi nr 481 położonej w Zagórzu.
Data publikacji: 2003-09-30
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2003-09-30

G.341-12/03

Urząd Gminy Jodłowa

39 – 225 Jodłowa

woj. podkarpackie

tel. (014) 68 33 053

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na Remont i modernizację drogi nr 353 i części drogi nr 481 położonej w Zagórzu

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: przetargu nieograniczonego

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Usługi - Józef Klucznik

39-225 Jodłowa 300"a"

z ceną ofertową: 12.902,65zł. brutto

/słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dwa złote 65/100 /

 

Jodłowa 2003.09.25

Z poważaniem

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita

Osoby odpowiedzialne

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109