Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 4
Nazwa pozycji: Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac renowacyjno - rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 230 w Dęborzynie.
Data publikacji: 2003-09-17
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2003-09-17

G.341-8/03

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na

Wykonanie prac renowacyjno-rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 230 w Dęborzynie

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:

przetarg nieograniczony

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Usługi Remontowo-Budowlane Tadeusz Knapik

33-112 Tarnowiec

Poręba Radlna 8/1

z ceną ofertową: 39.791,35zł. brutto

/ słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 35/100 /

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita

Osoby odpowiedzialne

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109