Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2022 rok
Data publikacji: 2023-01-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut
  1. W dniu 24 czerwca 2022 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Rzeszowie przeprowadziło kontrolę prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców u Wójta Gminy Jodłowa.

Protokół kontroli oraz sprawozdanie pokontrolne znajdują się u Sekretarza Gminy,pok. nr 10.

  1. W dniu 21 listopada 2022 r. Archiwum Narodowe w Krakowie przeprowadziło w Urzędzie Gminy Jodłowa kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji.

Protokół kontroli znajduje się u Sekretarza Gminy, pok. nr 10.