Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   53
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 53/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy
 

Zarządzenie Nr 53/05
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,poz. 1055 , Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457) z a r z ą d z a się:

§ 1

Przedłożenie pod obrady Rady Gminy projektu uchwały, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-11-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1785007