Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   21
  Nazwa pozycji   Rejestr instytucji kultury
 
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jodłowa, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189). Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. Miejsce prowadzenia:
Urząd Gminy Jodłowa, Sekretarz Gminy pokój nr 10 tel. 14 630 20 15 lub 14 683 30 53 wew.115. Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze::
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 1) otwarty dostęp do zawartości rejestru, 2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. 6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 7. Zgodnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn.zm.) poświadczenie zgodności odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
 
  Data publikacji   2005-06-28


Osoby odpowiedzialne:
Osoba prowadząca rejestr
Małgorzata Mikrut
Tel: 14 630 20 15
14 683 30 53 w. 115


Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Małgorzata Mikrut
 
  Ilość odwiedzin: 1482081