Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 31
Nazwa pozycji: Ewidencja podatkowa nieruchomości
Data publikacji: 2005-06-28
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Miejsce prowadzenia:
Urząd Gminy Jodłowa, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 16,  tel. 14 630 20 22 lub 14 6833053 wew. 122

Sposób udostępniania danych:
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz.2135 z późn. zm.)

Dane statystyczne są jawne