Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 31
Nazwa pozycji: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Data publikacji: 2005-06-28
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Małgorzata Szewczyk

Miejsce prowadzenia:
Urząd Gminy Jodłowa stanowisko ds. ochrony środowiska pok. nr 7  tel. 14 630 20 10 lub 14 6833053 wew. 110

Sposób i zasady udostępniania danych:
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji publicznej o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. , poz. 353) 

Osoby odpowiedzialne

inż. Agata Chmielowska

Stanowisko: osoba prowadząca wykaz

Tel: 14 630 20 14

14 6833053 wew.114