Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   31
  Nazwa pozycji   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 

Miejsce prowadzenia:
Urząd Gminy Jodłowa stanowisko ds. ochrony środowiska pok. nr 7  tel. 14 630 20 10 lub 14 6833053 wew. 110

Sposób i zasady udostępniania danych:
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji publicznej o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. , poz. 353) 

 
  Data publikacji   2005-06-28


Osoby odpowiedzialne:
osoba prowadząca wykaz
inż. Agata Chmielowska
Tel: 14 630 20 14
14 6833053 wew.114

Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Małgorzata Szewczyk
 
  Ilość odwiedzin: 1789742