Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 28
Nazwa pozycji: Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Data publikacji: 2005-06-27
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Elżbieta Stanula

Miejsce prowadzenia:
Urząd Gminy Jodłowa, pok. nr 11 , Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, stanowisko ds. zamówień publicznych, . tel. 14 630 20 16 lub 14 6833053 wew. 116

Sposób i zasady udostępniania danych:
Ewidencja jest jawna - do wglądu

Osoby odpowiedzialne

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Osoba prowadząca ewiedencję

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109